RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015

Vedlagt er Rapport og Presentasjon for 1. kvartal
2015 for Blom ASA.
 
For nærmere informasjon kontakt konstituert CEO
Nils Karbø, tlf. 907 59 656.