Fettsyren EPA kan være gunstig i behandlingen av spiseforstyrrelser

Fettsyren EPA kan være gunstig i behandlingen av spiseforstyrrelser En oppsiktsvekkende undersøkelse tyder på at fettsyren EPA kan være til stor nytte som tilleggsbehandling for pasienter med anoreksia nevrosa. I en pilotstudie utført av Dr. Agnes Ayton mottok syv pasienter med anoreksia nevrosa tilskudd i form av fettsyren EPA. Dr. Ayton fant at etter tre måneder hadde tre av deltagerne blitt fullstendig friske og fire viste gode tegn på bedring. Syv unge pasienter inntok 1 gram av fettsyren EPA som et tillegg til et standard behandlingsprogram, og ble så fulgt opp gjennom tre måneder. Tre av disse pasientene ble friske og fire ble betydelig bedre. Det bemerkelsesverdige var at ingen hadde tilbakefall under behandlingen med EPA-fettsyren. En pasient som vegret seg for å være med i undersøkelsen, fikk et forverret sykdomsbilde, selv om standardprogrammet ble fulgt. Pasienten bedret sine symptomer straks EPA-fettsyren ble tilført. Økt vekt, vekst og bedre humør De av pasientene som hadde hemmet kroppsvekst, viste positive tegn på vekst under behandlingen med EPA-fettsyren. Det ble også observert en dramatisk økning i humøret de første 6-8 ukene av behandlingen, samt en forbedring av generell tilstand. Den gode forbedringen hos pasientene var meget uvanlig med tanke på at behandlingsperioden var så kort. Hos de av pasientene som stoppet å ta EPA-tilskuddet, falt humøret og sinnstilstanden, og både vekt og kroppsvekst ble redusert fra 2-3 måneder etter avsluttet behandling. Dette samsvarte med EPA-tap i membraner i røde blodlegemer. Rekrutteringen til og overholdelsen av behandlingen var overraskende god, siden de fleste pasientene i denne undersøkelsen var motvillige til å følge standard behandlingsprogram. Betydningen av viktige fettsyrer overses Spiseforstyrrelser som anoreksia nevrosa har den høyeste sykdomshyppigheten og høyest risiko for dødelighet innen psykiatriske lidelser. Effekten av dagens behandlingsmetoder er begrenset. Til tross for den fettfobien pasienter med spiseforstyrrelser har, er liten medisinsk interesse blitt viet flerumettede fettsyrer innenfor dette området. Pasienter som lever på en vestlig diett, som er spesielt rik på omega-6-fettsyrer og skadelige trans-fettsyrer, er derfor veldig disponible for å utvikle alvorlige mangler på omega-3-fettsyrer under den selvpålagte sultingen. Kostholdsterapi og -veiledning tar ikke høyde for innhold av omega-3- fettsyrer i dietten, noe som sannsynligvis fører til en mangel på disse livsviktige fettsyrene under behandling som skal øke vekt og vekst hos pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Dette kan være en av årsakene til at spiseforstyrrelsen ikke kommer godt nok under kontroll ved behandling. For å teste denne hypotesen ble det derfor undersøkt om tilskudd av fettsyren EPA kan være et effektiv supplement i behandlingen av spiseforstyrrelser. Behandlingen med EPA-fettsyren var godt tolerert, og det ble ikke observert noen alvorlige bivirkninger. Denne undersøkelsen understreker behovet for et mer langsiktig behandlingsprogram og lenger oppfølgingstid i fremtidig forskning. Funnene ble presentert på Brain Phospolipid Conference 2003, som nylig ble holdt i Skottland. (1) Fettsyren EPA har i flere internasjonale undersøkelser vist seg å være gunstig for en rekke hjerne- og sinnstilstander som blant annet ADHD, dysleksi, kronisk tretthet, depresjoner og schizofreni(2). Nutrimed AS markedsfører produkter med høyt innhold av EPA-fettsyren på det norske helsemarked. Ønskes mer informasjon om forskning på fettsyrer og EPA, vennligst kontakt daglig leder Terje Myrvold: Nutrimed AS, Sjøgata 25, 1516 Moss Tlf: 6991 1040 Mobil: 9075 1786 e-mail: terje.myrvold@nutrimed.no Kilder: A pilot open case series of Ethyl-EPA Supplementation in the treatment of Anorexia Nervosa; Ayton, Horrobin, , Azaz - 2003. Phospholipid Spectrum Disorders in Psychiatry and Neurology, Marius Press, 2003 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00830/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker