Ny nødprevensjon med fem dagers virketid

(Asker, 02 februar 2010): Nå introduseres ellaOne® i Norge. ellaOne® er en ny type nødprevensjon som kan benyttes i inntil fem dager etter ubeskyttet sex. ellaOne® anses som like sikker i hele perioden.

- Aborttallene i Norge er høye, og økende, sier medisinsk direktør i Nycomed, Mikael Gellerfors. I fjor ble det utført mer enn 16 000 aborter ved norske sykehus, nesten 900 flere enn året før. Fortsetter tendensen når vi snart nivået fra 80-tallet da aborttallene var på sitt høyeste. Det er ønskelig,sett ut fra alle mulige perspektiver, å få abortkurven til å peke motsatt vei igjen. Riktig bruk av nødprevensjon kan bidra til dette. Det er Nycomed som markedsfører ellaOne® i Norge for franske HRA Pharma. Fra før markedsfører Nycomed nødprevensjonen NorLevo®. Mens NorLevo® selges reseptfritt på alle landets apotek, samt i et utvalg av dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner, vil EllaOne® være reseptbelagt og tilgjengelig på alle apotek. - Nycomed er glade for endelig å kunne gi et mer fullstendig tilbud til kvinner i en vanskelig situasjon, fortsetter Gellerfors. NorLevo® henter sin styrke i sin tilgjengelighet, ellaOne® er et glimrende supplement dersom man ikke rekker NorLevo®s tidsfrist. NorLevo® kan benyttes i inntil 72 timer, eller tre døgn etter ubeskyttet sex, men virkningen reduseres over tid. Nødprevensjonen ellaOne® er like sikker i bruk i inntil 120 timer eller fem døgn etter risikoepisoden, og gir dermed de fleste tid nok til å kunne forhindre et uønsket svangerskap. - ellaOne® utfyller NorLevo®. Det utvidede tilbudet gjør at flere får anledning til å forhindre et svangerskap de ikke ønsker på en enkel og trygg måte, avslutter Gellerfors. For ytterligere informasjon fra Nycomed, kontakt direktør for kommunikasjon og forretningsutvikling Brita Sangolt, tlf 911 80 646 For andre spørsmål knyttet til nødprevensjon, kontakt Britt-Ingjerd Nesheim, professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer og studiedekan ved Det medisinske fakultet

Abonner