Anmodning om ekstraordinær generalforsamling

ODIM ASA har mottatt brev fra Rolls-Royce Marine AS, som per i dag eier 33% av aksjene i ODIM.

I brevet varsles om at Rolls-Royce Marine AS vil at styret i ODIM ASA skal innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i den hensikt å velge et nytt styre samt velge nye medlemmer til nominasjonskomiteen. I brevet gir Rolls-Royce Marine AS også uttrykk for at det ville være passende for Rolls-Royce Marine AS i egenskap av å være den største aksjonæren i ODIM ASA, å ha to medlemmer av styret samt ett medlem av nominasjonskomiteen.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.