Ekstraordinær generalforsamling avholdt i ODIM ASA

(Hareid - 2. oktober 2009): ODIM ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling i dag. Alle vedtak ble fattet i overensstemmelse med innkallingen.

Flertallet i generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer og nytt medlem i valgkomiteen i ODIM ASA. Styret i ODIM ASA konstituerte seg selv i etterkant av generalforsamlingen. Nytt styre i ODIM ASA er: Njål Sævik (styreformann) Kristin Krohn Devold (nestformann) Rebekka Glasser Herlofsen Anders Almestad (ny) Lars P. Eikeland (ny) Jo-Helge Dimmen (ansattrepresentant) Sveinulf Øydne (ansattrepresentant) Øyvind Bunes (ansattrepresentant) Ny valgkomite i ODIM ASA er: Leif Arne Langøy (leder) Inge Dragsund Anders Almestad (ny) Vedlagt følger protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner

Dokumenter og linker