Ekstraordinær generalforsamling avholdt i ODIM ASA

(Hareid - 2. desember 2009): ODIM ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling i dag. Alle vedtak ble fattet i overensstemmelse med innkallingen. Flertallet i generalforsamlingen sluttet seg til forslaget til nye styremedlemmer i ODIM ASA.

Nytt styre i ODIM ASA er: Njål Sævik (styreformann) Kristin Krohn Devold (nestformann) Rebekka Glasser Herlofsen Hege Sjo (ny) Aasulv Tveitereid (ny) Jo-Helge Dimmen ansattrepresentant) Sveinulf Øydne (ansattrepresentant) Øyvind Bunes (ansattrepresentant) Vedlagt følger protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner

Dokumenter og linker