Endringer i toppledelsen i ODIM ASA

Hareid, 27. juli 2009): Jogeir Romestrand har bestemt seg for å avtre stillingen som konsernsjef i ODIM ASA etter 24 år i selskapet. Finansdirektør Arild Hatløy er konstituert som konsernsjef.

Arild Hatløy (født 1961) har vært ansatt i ODIM siden 1992, og har vært finansdirektør i selskapet siden 2003. - Under Jogeir Romestrands dynamiske ledelse har ODIM utviklet et tydelig omdømme preget av innovasjon og operasjonell utvikling. Romestrands bidrag i utviklingen av selskapet er betydelig, og er høyt verdsatt av styret, sier styreformann Karl Erik Kjelstad i ODIM ASA. - Med Rolls-Royce som en ny stor aksjonær er det helt klart at vi nå går inn i en ny fase. Jeg mener dette er riktig tidspunkt for et lederskifte i ODIM, sier Jogeir Romestrand i en kommentar. Han legger til; - Her har jeg hatt 24 fantastiske år, og jeg er stolt av å ha ledet et team som har sjudoblet aksjonærverdiene i selskapet. Sammen har vi utviklet ODIM til å bli en global aktør og en markedsleder innen våre utvalgte nisjer. Hatløy er konstituert som konsernsjef med umiddelbar virkning. Han vil samtidig ivareta sin rolle som finansdirektør. - Arild Hatløy har en solid industribakgrunn, og har opparbeidet dybdekunnskap om ODIM gjennom sine 17 år i selskapet. Styret er svært tilfreds med at han har akseptert å bli konstituert som konsernsjef, sier Kjelstad. I en periode vil Romestrand ha en rådgivende rolle overfor ODIM for å sikre en god overgangsfase. Imidlertid vil styret straks sette i verk prosessen for å utpeke en ny permanent konsernsjef i ODIM ASA. Mer om Arild Hatløy Hatløy har arbeidet i ODIM siden 1992 som leder og finandirektør. Han har tidligere erfaring fra Aker Exclay som controller, og som finansdirektør i Leca Portugal Ltd. Han har tidligere også arbeidet som revisor i Ernst & Young. For mer informasjon: Karl Erik Kjelstad, styreformann, +47 950 85 849 Arild Hatløy, konstituert konsernsjef, +47 909 93 216 Jogeir Romestrand, +47 913 30 387 Øyvind Olsen, konserndirektør kommunikasjon, +47 911 85 817

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner