Generalforsamling avholdt i ODIM ASA

(Hareid – 25. mai 2009): Generalforsamlingen i ODIM ASA vedtok 25. mai 2009 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for ODIM ASA og konsernet for 2008.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av et samlet utbytte på 2,00 kroner per aksje ble også vedtatt. Utbyttet tilfaller dem som er aksjonærer i dag den 25. mai 2009, og utbetaling er ventet 9. juni 2009. ODIM ASA vil noteres eksklusive utbytte fra og med 26. mai 2009. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte, samt fastsettelse av honorar til styret og til selskapets revisor. Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer og fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Generalforsamlingen traff vedtak om endring i vedtektene med innføring av ny § 6 i vedtektene: ”Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder. Valgkomitéens medlemmer velges for 2 år av gangen.”. " For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner

Dokumenter og linker