Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

(Hareid – 6. november 2009): Ekstraordinær generalforsamling i ODIM ASA avholdes i selskapets hovedkontor i Hjørungavåg, 6069 Hareid, onsdag 2. desember 2009 kl 12.00.

Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet v/styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 4. Valg av nye styremedlemmer 5. Endring av selskapets vedtekter – Publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets internettside 6. Endring av selskapets vedtekter – Krav om påmelding til generalforsamling Fullstendig innkalling følger vedlagt.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker