ODIM hever omsetningsmål for 2008 etter rekordkvartal

(Hareid, 20. august 2008): ODIM hever omsetningsmålet for 2008 til 2,2 milliarder kroner etter et kvartal med rekordtall. Omsetningen i andre kvartal økte til 502,1 millioner kroner, og passerte dermed en halv milliard i kvartalsvis omsetning for første gang i selskapets historie. Drifstsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer – EBITDA – nådde 91,4 millioner kroner i kvartalet, mens EBITDA-marginen nådde 18,2 prosent.

En rekordstor ordreinngang på 969 millioner kroner anført av et sterkt kvartal for seismikksegmentet, brakte ordrereserven til ny historisk toppnotering på 2.629 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.

Det sterke resultatet er primært drevet av den høye aktiviteten i offshore sektoren. Den høye aktiviteten ventes opprettholdt i tiden fremover.

- Jeg er fornøyd med det vi oppnådde i andre kvartal, og som følge av den høye aktiviteten i konsernet har vi besluttet å løfte omsetningsmålet for 2008 med 10 prosent fra 2,0 milliarder til 2,2 milliarder kroner, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.
- I andre halvår og inn i 2009 kommer ODIM til å konsentrere seg om kommersialisering av dypvannsløsninger, forbedre driften i de oppkjøpte selskaper samt utvide det internasjonale nettverket videre. Her vil Asia være et fokusområde, sier Jogeir Romestrand.

Som en sentral del av ekspansjonsplanene i Asia er ODIM i ferd med å etablere et nytt kontor i Shanghai, Kina. ODIM ser et betydelig potensial i Kina. Landet er i dag er blant verdens største skipsbyggernasjoner, samtidig som olje- og offshorerelatert virksomhet stadig bygges ut. I tillegg til å levere direkte til dette nettverket ser ODIM også et godt potensial i å forsyne egne nettverk i Vietnam og i Europa fra nettopp Kina. Birger Myklebust ble nylig ansatt som leder for ODIM’s virksomhet i Asia. Myklebust har over 20 års arbeidserfaring fra denne regionen.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker