ODIM kjøper Numet Engineering og etablerer vekstplattform innen kjernekraft

(Hareid, 1. mai 2008): Styret i ODIM ASA er fornøyd med å kunngjøre oppkjøpet av det kanadiske selskapet Numet Engineering Ltd. (Numet). Prisen på selskapet er om lag 110 million kroner (22 millioner kanadiske dollar). ODIM overtar selskapet kontantfritt og gjeldfritt.

Kombinert med ODIMs eksisterende portefølje innen automatiserte håndteringssystemer for kjernekraftindustrien vil oppkjøpet av Numet danne et solid fundament for ODIMs målsetting om å bli en ledende leverandør av automatiserte håndteringssystemer i det raskt voksende kjernekraftmarkedet.

ODIM kjøper 100 prosent av aksjene i Numet, og oppkjøpet inkluderer fast eiendom, hvorav 800 kvadratmeter kontorareal og 2000 kvadratmeter produksjonsareal, samt diverse utendørs areal. Transaksjonen gjennomføres 1. mai 2008, hvorav 19,8 millioner kanadiske dollar betales i kontanter ved avtaleinngåelsen. Resterende del av oppgjøret holdes tilbake inntil ureviderte tall er bekreftet revidert, senest 90 dager etter avtaleinngåelsen.

- Vår strategi har vært å styrke ODIMs tilstedeværelse innen kjernekraftmarkedet. Gjennom oppkjøpet av Numet har vi forsterket mulighetene til å nå vårt mål om å ta en ledende posisjon innen dette lovende markedet. Oppkjøpet av Numet gir oss ytterligere anledning til å utvide våre aktiviteter også utenfor Canada, og vil bidra til fremtidig vekst i den nord-amerikanske delen av ODIM, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i ODIM.

Han understreker at Numet representerer en utmerket plattform for videre vekst innen denne sektoren, og gir ODIM en strategisk posisjon for å kunne delta i betydelige prosjekt som er forventet i tiden fremover.

Det er forventet en betydelig vekst innen den kanadiske kjernekraftindustrien, både innen større oppgradering og vedlikehold av Canadas eksisterende CANDU reaktorer, men også mulige nybyggingsprosjekt. Numet har allerede vært med på en rekke CANDU reaktorprosjekt, og er godt posisjonert til å ta del i den forventede veksten.

ODIM Spectrums aktivitet i Nord-Amerika har over 30 års erfaring som leverandør av verktøyløsninger for vedlikehold og rehabilitering av kjernekraftverk, og Numet har vært en av ODIMs ledende konkurrenter innen dette området.

- Numet har en sterk posisjon i markedet, og innehar betydelig kompetanse, et godt omdømme og tilfredsstiller alle kvalitetskrav. Kunder av begge selskap vil dra nytte av at vi nå blir en enda mer system- og løsningsorientert leverandør, sier konserndirektør Andy Roy som leder ODIM Inc. og ODIMs virksomhetsområde Naval & Power.

Etter dette oppkøpet består ODIMs virksomhet i Nord-Amerika av ODIM Inc. og datterselskapene ODIM Spectrum Ltd. (Peterborough, Canada), ODIM Brooke Ocean (Halifax, Canada), ODIM Defence Systems (Massachusetts, USA) og Numet Engineering Ltd. (Peterborough, Canada).

ODIM vil gjennomføre en mer detaljert presentasjon av Numet under presentasjonen av regnskapstall for første kvartal i Oslo, onsdag 21. mai. Presentasjonen vil bli overført via webcast på www.odim.com.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.