ODIM reduserer konsernledergruppen

(Hareid - 2. november 2009): ODIM har med virkning fra 1. november 2009 besluttet å redusere konsernledelsen fra 11 til syv funksjoner. Målsettingen med endringen er en mer effektiv og kostnadsoptimal ledelse av ODIM.

Gjennom en mindre, tettere og mer fleksibel ledergruppe vil ODIM være bedre tilpasset dagens markedssituasjon. ODIM arbeider også med endringer i organisasjonen forøvrig som vil bli klart på et senere tidspunkt. - ODIMs mål er å være blant de beste av sammenlignbare selskaper. I tråd med denne målsettingen, og i overensstemmelse med våre kommuniserte ambisjoner om å få til kostnadsreduksjoner, har ODIM besluttet å starte øverst i organisasjonen og slanke konsernledelsen. Vår ambisjon er at en mer komprimert og operativ konsernledelse vil gi ODIM et mer konsentrert fokus på drift og marked, sier fungerende konsernsjef Arild Hatløy i en kommentar. ODIM vil ikke ha en egen visekonsernsjef (COO) og konserndirektør for HR (Human Resources) i konsernledelsen. Funksjonene som ligger i disse stillingene vil i noen grad overføres til andre medlemmer av konsernledelsen, og i noen grad overføres til de operative driftsenhetene i organisasjonen. Kommunikasjon, og forskning og utvikling tas også ut av konsernledelsen. Lederne for disse to områdene beholder sine ansvarsområder og vil rapportere til henholdsvis konserndirektør for stab og konserndirektør for salg og markedsføring. Konsernledelsen vil etter dette bestå av Arild Hatløy som fungerende konsernsjef og finansdirektør, Håvard Haanes (konserndirektør for stab med ansvar for forretningsutvikling, IT, HR, kommunikasjon og HMSK), Torgeir Haugan (konserndirektør for Global Operations), Bjørn Roger Andersen (konserndirektør for Global After Sales & Service ), Idar Hatløy (konserndirektør for Global Sales & Marketing) og Andrew Roy (konserndirektør for Naval & Power). Regnskapsrapportering for hvert enkelt forretningsområde, Offshore Service Vessels, Subsea & Deepwater Installation, Naval & Power, vil fortsette som før.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.