ODIM’s ordrereserve til nytt rekordnivå

(Hareid, 21. mai 2008): ODIM opprettholdt den sterke veksten inn i 2008 som følge av høyt aktivitetsnivået i offshoresektoren. En ordreinngang på 542 millioner kroner i første kvartal brakte ordrereserven opp til 2.162 millioner kroner, tilsvarende en ny historisk rekord, etter et spesielt sterkt kvartal for seismikksegmentet som rapporterte en ordreinngang på 340 millioner kroner.

Omsetningen i første kvartal ble 450,2 millioner kroner, opp 52,7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultat før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer, EBITDA, var 78,5 millioner kroner, tilsvarende en økning på 66,3 prosent fra første kvartal 2007. EBITDA-marginen endte på 17,4 prosent, eller 1,4 prosentpoeng høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Veksttakten er opprettholdt også inn i andre kvartal og ordreinngangen ligger etter at første halvdel av kvartalet på over 640 millioner kroner. Så langt i 2008 utgjør ordreinngangen i overkant av 1.200 millioner kroner.

- ODIM opplever for tiden et svært godt aktivitetsnivå og vi leverer nok en gang solide finansielle resultater. Jeg er spesielt godt fornøyd med at ODIM klarer å opprettholde høye marginer med den knappe ressurssituasjonen som eksisterer i så godt som alle deler av oljeserviceindustrien for tiden, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.

ODIM opprettholder det kortsiktige mål om å oppnå en omsetning på to milliarder kroner i 2008. I de kommende kvartaler kommer ODIM til å intensivere kommersialiseringen av automatiserte håndteringsløsninger til det hurtigvoksende dypvannsmarkedet ytterligere.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker