ODIM SIKTER MOT TO MILLIARDER KRONER I OMSETNING I 2008

(Hareid, 27. februar 2008) ODIM opplevde et rekordkvartal i fjerde kvartal der omsetning og inntjening nådde nok en gang nye rekordnivåer.

En rekke offshore- og dypvannskontrakter ble tildelt i kvartalet, noe som reflekterer den høye aktiviteten i denne bransjen. En gjennombruddskontrakt verdt 100 millioner kroner for et dypvannssystem var spesielt oppløftende. Denne kontrakten er gjort mulig gjennom oppkjøpet av JMC. ODIM gjennomførte også andre viktige oppkjøp i kvartalet, slik som oppkjøpet av ABAS Crane, Aker Brattvaag Winch og DIMO.

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 477,2 millioner kroner, sammenlignet med 269,6 millioner kroner i tilsvarende periode i 2006. Driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) endte på 85,3 millioner kroner, opp fra 46,6 millioner kroner i fjerde kvartal året før. EBITDA margin ble 17,9 prosent, sammenlignet med 17,3 prosent i fjerde kvartal 2006. Resultat etter skatt endte på 89,1 millioner kroner for fjerde kvartal.

For året 2007 oppnådde ODIM en omsetning på 1.416,8 millioner kroner, sammenlignet med 878,6 millioner kroner i 2006. EBITDA endte på 240,1 millioner kroner (123,6), mens resultat etter skatt ble 200,5 millioner kroner (106,2).

- I ODIM har vi klare mål om å skape verdifulle og produktivitetsfremmende løsninger for kundene. Dette skaper igjen trygge arbeidsplasser for ansatte, og aksjonærverdier for eierne. Således er jeg godt fornøyd med det ODIM har skapt i 2007, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.

- Fjoråret gir et solid utgangspunkt for å følge de vekstambisjoner vi har for de nærmeste årene. På kort sikt er konsernets målsetting å nå en omsetning på to milliarder kroner i 2008, fortsetter han.

Gjennom 2007 har ODIM fulgt oppsatte strategier og oppnådd de mål som konsernet satte seg ved begynnelsen av året. Gjennom bygging av kompetanse og kapasitet og igangsetting av kommersialisering av konsernets ODIM CTCU™ dypvannsløsning, har selskapet lagt et nødvendig grunnlag for ytterligere ekspansjon. Parallelt med dette har veksten og inntjeningen økt i henhold til plan. Løpende marginforbedring gjennom året viser ODIM’s evne til å gjennomføre komplekse prosjekter på tid og på budsjett.

I 2008 kommer ODIM til å fortsette arbeidet med å kommersialisere komplette dypvannsløsninger til en bransje som er i kraftig vekst som følge av at oljeressursene blir stadig mindre tilgjengelig.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker