ODIM tildeles nye kontrakter i Kina

(Hareid, 22. oktober 2008): ODIM er nylig tildelt kontrakter for om lag 35 millioner kroner av kinesiske BGP CNPC. Kontraktene gjelder to utstyrspakker for automatisert håndtering av 2D seismikk samt kraner til et fartøy med 12 streamers konfigurasjon.

ODIM flyttet for kort tid siden inn i nytt kontor i Shanghai, Kina, og konsernet ser spennende vekstmuligheter i det kinesiske markedet i tiden fremover. Kontraktene som nylig er tildelt føyer seg inn i rekken av tildelinger fra kinesiske kunder i år. Så langt i 2008 er ODIM tildelt kontrakter for nærmere 350 millioner kroner i det kinesiske markedet.

ODIM’s videre målsetting i Kina er å utvide kundegrunnlaget ytterligere. I tillegg vil det bli viktig å videreutvikle eksisterende kundemasse.

- Den økende kontraktsstrømmen fra Kina er resultatet av et systematisk arbeid over tid. ODIM har i lang tid arbeidet målbevisst mot rederier i Kina. I dette arbeidet har vi vært opptatt av å få på plass folk med rett kompetanse og erfaring samt relevante nettverk. Vi har nå også fått på plass en lokal tilstedeværelse. Alt dette er sentrale forutsetninger for å lykkes i det kinesiske markedet, sier Idar Hatløy, konserndirektør salg og markedsføring i ODIM.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.