ODIM tilfører verdifull elektrokompetanse innen ettermarked og service

(Hareid, 12. november 2008): ODIM fortsetter videreutviklingen av virksomhetsområdet After Sales & Service, og tilfører verdifull elektrokompetanse gjennom kjøp av Sunnmøre Elektro for netto 14 millioner kroner. Oppkjøpet styrker tjenestetilbudet innen et av ODIMs største vekstområder, og bidrar til at ODIM kan påta seg større og mer komplekse serviceoppdrag for oppdragsgivere i offshoreindustrien.

12 millioner av oppgjøret vil skje ved gjennomføring av oppkjøpet, og ytterligere 2 millioner kroner etter 24 måneder basert på gitte kriterier.

Sunnmøre Elektro er etablert i 2004. Selskapet har 36 ansatte som er lokalisert på tre ulike steder på Sunnmøre. Sunnmøre Elektro har siden starten hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 80 prosent og selskapet ventes å omsette for 38 millioner kroner inneværende år.

- ODIM har målbevisst arbeidet for å bevege konsernet fra å være en tilbyder av reservedeler og service assistanse til å bli totalleverandør av vedlikeholdstjenester til offshoreindustrien. Målet har hele tiden vært å bli i stand til å inngå omfattende partneravtaler med offshoreselskaper med kontinuerlige vedlikeholdsbehov. Kjøpet av Sunnmøre Elektro er et viktig bidrag i dette arbeidet, fremholder konserndirektør for After Sales & Service i ODIM, Bjørn Roger Andersen.

- Dette oppkjøpet bidrar til å gjøre tjenestetilbudet innen virksomhetsområdet After Sales & Service mer komplett. ODIM kan nå påta seg enda større og mer komplekse oppdrag, sier Andersen.

ODIM ser gode markedsutsikter for området After Sales & Service som følge av en sterk vekst i flåten av fartøy med ODIMs løsninger. ODIM venter fortsatt vekst, noe som vil generere ytterligere behov for service, oppgradering, reservedeler og opplæring.

Ettersom kundens operasjonelle effektivitet og lønnsomhet vil være avhengig av å ha driftsmidler i mest mulig kontinuerlig drift er det avgjørende at ODIM har globale og effektive operasjoner innen After Sales & Service. En videre oppbygging av denne virksomhet vil derfor finne sted i tiden fremover, og eksempelvis Asia og Brasil blir viktige vekstområder i tiden som kommer.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner