ODIM varsler om marginsvekkelse

ODIM varsler om en svekkelse i marginen i andre kvartal. Etter en foreløpig gjennomgang av tall for kvartalet ser omsetningen ut til å ende på NOK 565 millioner, mens driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) ligger an til å bli NOK 51 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 9 prosent.

Årsaken til marginsvekkelsen kan primært knyttes til følgende forhold: - Negativ utvikling for et par større subsea-prosjekter - Høymargin-kontrakter innen seismikk representerer en lavere andel enn i tidligere kvartaler - Økt ressursbruk knyttet til salgsarbeidet uten tilsvarende ordreinngang i kvartalet - Større tidsbruk og høyere kostnader knyttet til innføring av nytt ERP-system i konsernet - Svak utvikling i naval-delen av virksomhetsområdet Naval & Power ODIM har i perioden også hatt et høyt trykk på produktutvikling som forventer å gjøre selskapet mindre avhengig av seismikkmarkedet over tid. ODIM vil gi en detaljert gjennomgang av alle forhold rundt resultatutviklingen i andre kvartal på den tillyste presentasjonen av konsernets resultat onsdag 12. august klokken 0830 i Felix Konferansesenter, Oslo.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner