Styrevalg

(Hareid, 18. mai 2009): Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i ODIM ASA den 25.5.09. I tilknytning til sakslistens punkt 8 Styrevalg vil styret foreslå at generalforsamlingen velger følgende ny sammensetning av styret:

- Karl Erik Kjelstad, styreleder (gjenvalg som styrets leder) - Leif Borge (ny) - Kristin Margrethe Devold (ikke på valg) - Rebekka Glasser Herlofsen (ny) - Njål Sævik (ikke på valg) I tillegg kommer 3 styremedlemmer valgt av de ansatte. Med vennlig hilsen Styret i ODIM ASA Karl Erik Kjelstad Styreleder

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner