Tilpasser virksomheten til nye markedsforhold

(Hareid, 24. november 2009): Omsetningen i tredje kvartal endte på 457,2 millioner kroner, ned 10,7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 35,6 millioner kroner, sammenlignet med 99,3 millioner kroner i tredje kvartal 2008. EBITDA-marginen falt til 7,8 prosent i tredje kvartal, som er 11,6 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i fjor.

Marginen ble negativt påvirket av to pionerkontrakter innen forretningsområdet Subsea & Deepwater Installation samt av lavere aktivitet innen det største virksomhetsområdet, Offshore Service Vessels. Ordrereserven utgjorde omlag 1,3 milliarder kroner pr. 30. september etter en ordreinngang på 344 millioner kroner i kvartalet. Styret har besluttet å endre policy for føring av ordrereserven. Som en konsekvens av dette er ordrereserven redusert med 320 millioner kroner, tilsvarende verdien av ordre på ODIM Smart AHTS som ble tildelt av Havyard i juni. ODIM arbeider imidlertid fortsatt aktivt for å få denne kontrakten på plass uten forbehold. - Vi er ikke fornøyd med prosjektgjennomføringen i tredje kvartal, og har iverksatt en forbedret gjennomføringsmodell som skal sørge for bedre kostnadskontroll og lønnsomhet i store og komplekse prosjekter, sier fungerende konsernsjef Arild Hatløy i en kommentar. - Flere segmenter som ODIM opererer i er fortsatt preget av overskuddskapasitet og kostnadskutt, men vi ser nå tegn til markedsbedring. Gjennom høy kompetanse, god operasjonell fleksibilitet og en solid finansiell posisjon, mener vi ODIM er rustet for vekst når markedet for alvor bedrer seg, sier Hatløy.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker