Presseinvitasjon

Presseinvitasjon Olje- og gassindustrien på norsk sokkel har satt seg djerve miljømål. Blant annet skal det innen utgangen av 2005 ikke være miljøskadelige utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten. Årets miljørapport fra olje- og gassindustrien er nå klar, og Oljeindustriens Landsforening (OLF) inviterer pressen til en presentasjon av rapporten. Tid: Torsdag 16. juni, kl 10.00-11.00 Sted: Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Miljørapporten gir en oppdatert oversikt over utslipp til luft og sjø, samt avfallsgenerering fra norsk olje- og gassvirksomhet. OLFs administrerende direktør Per Terje Vold vil presentere de viktigste utslippstrendene og fortelle hvilke utfordringer industrien har og hvordan den jobber for å nå sine miljømål. For nærmere informasjon kontakt: Elin K. Kleven, telefon 51 84 65 92 eller mobil 957 55 454 Tom Gederø, telefon 51 84 65 30 eller mobil 922 47 082 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no