Birka Marknad og Birka Nät anskaffer kundesyst. POMAX Customer fra OM Technology

Birka Marknad og Birka Nät anskaffer kundesystemet POMAX Customer fra OM Technology Siden desember 1999 har Birka evaluert kundesystemet POMAX Customer. Birka Marknad og OM Technology inngikk 1. september avtale som inebærer at systemet skal være i drift allerede fra november på Birka Marknad's og Birka Nät's industrielle kunder. - Birka har foretatt en grundig vurdering av POMAX Customer og vi forventer økt effektivitet og bedre kundeservice når vi starter den operasjonelle driften av POMAX Customer. Systemet ser meget bra ut, og vi gleder oss til å ta det nye systemet i bruk, sier Lars Gustafsson, Chef for kundeservice hos Birka Marknad. - OM Technology startet i 1996 utviklingen av POMAX Customer. Bakgrunnen for å starte utviklingen av et nytt kundesystem var at den frie konkurransen ville presse marginene på kraftsalg og at nettselskapene ville få stadig hardere effektivitetskrav. Dette ville stille store krav til bransjens kundeinformasjons-systemer. For at energiselskapene skal kunne øke konkurransekraften, er det behov for systemer som utfører forretningsprosessene effektivt og er fleksibelt i håndteringen av produkter, kunder, kontrakter og ulike typer av fakturaer, sier Administrerende Direktør Knut H. Johansen i OM Technology. - POMAX Customer er utviklet for fremtidens marked hvor bransjeskiller hviskes ut, og hvor ulike produkter settes sammen i en samlet produktportefølje. Pomax Customer blir en viktig del av verdiskapningsprosessen til Birka, sier Lars Gustafsson hos Birka Marknad. I POMAX Customer er det lagt vekt på en enhetlig måte å behandle forretningsprosessene på. Systemet har en bred funksjonalitet med moduler for bl.a. produktutvikling, salgsstøtte/kampanje, kontraktshåndtering, leverandørbytte/PRODAT, tilknytning, måleradministrasjon, kundehåndtering, måleverdihåndtering, avregning/fakturering, JIP/saldooppgjør, reskontro/ betalingsoppfølging og rapportegenerering Markedspotensialet for POMAX Customer er meget stort, både i Skandinavia og globalt. POMAX Customer er utviklet for deregulerte markeder - i dag er det mer enn 100 land som er i ulike stadier av en de-reguleringsprosess. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Lars Gustafsson, Chef for kundeservice, Birka Marknad, +46 70 56 665 95 Knut Johanssen, Administrerende Direktør, OM Technology, +47 69 21 54 05, Mobil 909 81 318 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/07/20000907BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/07/20000907BIT00080/bit0002.pdf

Dokumenter og linker