Vil skape nytt og sunt skolebrød

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen fra Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i dag, sammen med Opplysningskontoret for brød og korn, konkurransen om ”Fremtidens skolebrød”.

Alle kjenner skolebrødet eller skolebollen, den fine bollen med eggekrem. Deilig å sette tennene i for noen og en hver, men ikke det mest fornuftige valget om det gjelder helse og ernæring. En SIFO-rapport fra 2008 viser at barn og unge spiser atskillig mer fine og søte bakerivarer enn andre grupper. Opplysningskontoret for brød og korn ønsker å bidra til sunnere spisevaner, og utlyser derfor en konkurranse om ”Fremtidens skolebrød” for å få flere barn og unge til å spise gode og grove brødprodukter. Da må et godt alternativ til skolebrød lanseres.
- Vi vet at gode spisevaner etableres tidlig, derfor er barn og unge en viktig målgruppe for informasjon og kunnskap om ernæring og helse. Samtidig er barn og unge en kresen målgruppe i forhold til hvilken informasjon og kunnskap de vil tilegne seg. Ved å engasjere de direkte gjennom en konkurranse, tror vi derimot vi har gode muligheter til å nå igjennom, sier Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn.
- Barn og ungdom er dessuten innovative og fulle av gode ideer til hvordan ting kan gjøres annerledes. Vi voksne har lett for å bli for konservative og ikke våge nok. Gjennom denne konkurransen tror vi at vi kan få fram nye, spennende skolebrød som faktisk egner seg som skolemat. Dagens skolebrød hører hjemme i helger og til fest, sier Nordbø.
De beste oppskriftene vil bli lagt ut på opplysningskontorets hjemmesider (www.brodogkorn.no). Oppskrifter vil også bli sendt ut til skolene og SFOene.
- Det kan godt tenkes at vinnerbidraget er så godt at noen av våre bakerier ønsker å lage det for salg. Bakerbransjen ønsker å lage flere sunne og gode produkter, og tar gledelig i mot nye, spenstige bakerivarer. Vi ønsker som bransje å bidra til at det brukes mer grove korn og bakeriprodukter, i tråd med regjeringens ”Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)”, uttaler Nordbø.
Siste frist for innsendelse av oppskrifter til konkurranse ”Fremtidens skolebrød” er 15. mai. Kåring av vinneroppskriftene vil skje i månedsskiftet mai/juni. Mer informasjon om konkurransen finnes på www.brodogkorn.no.

Kontaktperson:
Daglig leder Opplysningskontoret for brød og korn
Torunn Nordbø, tlf. 952 89 666, e-post: torunn@brodogkorn.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker