Påminnelse: Kjøkkenhygiene - Gammel kunnskap til nye generasjoner

Presseseminar om grunnleggende kjøkkenhygiene, oppbevaring av mat, tilberedning av mat og hvilke bakterier vi omgir oss med på kjøkkenet, torsdag 23. mars kl 10-12 hos Opplysningskontoret for kjøtt i Lørenveien 43.

Trygg mat er matbransjens ansvar. Likevel har den siste tidens fokus på e-colibakterien gjort kjøkkenhygiene, kunnskap om matlaging og oppbevaring av mat mer aktuelt enn på lenge. Nye generasjoner har mistet den kunnskapen husmødrene hadde tidligere. Opplysningskontoret for kjøtt arrangerer derfor, i samarbeid med Fagsenteret for kjøtt, et seminar for pressen hvor vi vil ta for oss: - Hva slags bakterier har vi naturlig på kjøkkenet - Hva er de vanligste hygienefeilene på kjøkkenet - Grunnleggende kjøkkenhygiene - Tilberedning av mat - Oppbevaring av mat Det vil være innledning av seksjonssjef i Fagsenteret for kjøtt Ole Alvseike og praktisk kjøkkenhygiene fra Opplysningskontoret for kjøtt. Påmelding skjer til: Informasjonsleder Thomas Tangen Mail: thomas.tangen@ofk.no Telefon: 22 09 25 56

Om oss

Opplysningskontoret for kjøtt arbeider med merkenøytral informasjon om kjøtt og kjøttvarer. Kontoret er et kompetansesenter med kunnskap om kjøtt, ernæring og tilberedning av mat. I tillegg besitter kontoret kompetanse om markedet, spisevaner og forbrukerbehov.

Abonner