Påminnelse: Pressekonferanse om skolemåltidet på Matstreif

Invitasjon til pressekonferanse lørdag 11. juni kl 12.00-12.45 i Opplysningkontorenes fellestelt Smørebua på Universitetsplassen i forbindelse med Matstreif. Barn og unge vil smøre sin egen matpakke i Smørebua, Ingrid Espelid Hovig tar oss gjennom skolemåltidets historie og vi presenterer en fersk undersøkelse som skolemåltidet.

Program: - Arnhild Haga Rimestad fra Sosial- og helsedirektoratet vil snakke om ”Barn og unges kosthold - skolemåltidets betydning” - Vi presenterer en fersk MMI-undersøkelse om skolemåltidet - Ingrid Espelid Hovig tar oss gjennom matpakkens historie - Barn og unge få smøre sin egen matpakke i smørebua Som servering byr vi på matpakke, frukt og melk. Spørsmål: Thomas Tangen, informasjonsleder Opplysningskontoret for kjøtt, thomas.tangen@ofk.no, mobil 930 53 555. Med vennlig hilsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter Opplysningskontoret for kjøtt

Om oss

Opplysningskontoret for kjøtt arbeider med merkenøytral informasjon om kjøtt og kjøttvarer. Kontoret er et kompetansesenter med kunnskap om kjøtt, ernæring og tilberedning av mat. I tillegg besitter kontoret kompetanse om markedet, spisevaner og forbrukerbehov.