Akershus blant de dårligste i skolemelkdrikking

Elevene i barneskolene* i Akershus er blant de dårligste i landet i melkedrikking. Her deltar nå kun 46 prosent i skolemelkordningen, etter en liten nedgang fra året før. Melk gir viktig tilskudd av næringsstoffer og er den beste drikken til skolemåltidene, mens vann er utmerket som tørstedrikk mellom måltidene.

De siste tallene fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at Akershus ligger helt nede på 17. plass blant alle fylkene med 46 prosent oppslutning om skolemelkordningen. På toppen troner Sogn og Fjordane (72 %), Møre og Romsdal (69 %) og Nord-Trøndelag (67,5 %). De minst ivrige skolemelkdrikkerne bor på Sør- og Østlandet.
På landsbasis har 53,6 prosent av elevene nå skolemelk, noe som er en nedgang på én prosent fra året før. I Akershus har oppslutningen sunket med 1,3 prosent det siste året.

Melk og vann
Opplysningskontoret for Meieriprodukter synes nedgangen i Akershus er bekymringsfull ettersom den hvite drikken inneholder 10 viktige vitaminer og mineraler som kroppen trenger hver dag. Ved å spise næringsrikt og regelmessig holdes blodsukkeret stabilt gjennom dagen, og arbeidslysten og konsentrasjonsevnen øker.
- Vann er en utmerket tørstedrikk mellom måltidene, mens melk er den beste drikken til brødmåltidene. Næringsstoffene i brød og melk utfyller hverandre. Derfor anbefaler også Helsedirektoratet melk med lite fett som en del av skolemåltidet, sier Kjersti Selseth, konsulent på skolemelk i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Kalsium-mangel hos unge
Melk er dessuten en viktig kalsiumkilde, et næringsstoff en del barn og unge får i seg for lite av. Nasjonale kostholdsundersøkelser viser at én av to tenåringer får i seg for lite kalsium. Skjelettet vårt utvikles frem til 25-årsalderen, og det er derfor spesielt viktig for barn og unge å få i seg nok kalsium i denne perioden. Kalsiuminntaket sikres ved å innta tre porsjoner med meieriprodukter om dagen. En porsjon kan være ett glass melk, en yoghurt eller to skiver gulost. En kartong skolemelk utgjør nesten to meieriporsjoner.

* Dvs. elever på barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler. Rene ungdomsskoler er ikke inkludert.


Oppslutning fordelt på type melk i Akershus
Helmelk Lettmelk Ekstra lett melk Økologisk lettmelk Kakaomelk
% oppslutning 0,1 62,9 13 0,1 23,8


NB. Under ligger en fylkesvis landsoversikt over skolemelkdrikking

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
For mer informasjon, kontakt Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no):
Konsulent skolemelk Kjersti Selseth, tlf. 922 99 418, e-post: kjersti@melk.no

Skolemelkdrikking i barneskolene*

Fylke Oppslutning %
i 2007/08 Endring %
fra 2006/07
1. Sogn & Fjordane 72,2 - 0,1
2. Møre og Romsdal 68,6 - 0,4
3. Nord-Trøndelag 67,5 + 1,5
4. Vest-Agder 61,2 - 2,4
5. Sør-Trøndelag 60,4 + 2,4
6. Rogaland 57 + 1,8
7. Hedmark 56,8 - 1,6
8. Oppland 55,9 - 1,2
9. Hordaland 54,5 + 0,7
10. Troms 54,3 + 1,1
11. Telemark 52,6 - 2,6
12. Nordland 52,2 + 2,4
13. Finnmark 49,7 - 0,2
14. Buskerud 49,2 - 0,8
15. Østfold 48,1 0
16. Oslo 46,5 - 4,7
17. Akershus 46,4 - 1,3
18. Vestfold 46,3 + 0,9
19. Aust-Agder 44,9 - 8,4
Landsbasis 53,6 - 0,9

* Tallene viser oppslutningen om skolemelkordningen blant elever på barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler. Rene ungdomsskoler er ikke inkludert.

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.