Folk med melkebart er ikke helt som andre: Sunt kroppsbilde og opptatt av formen


Folk med melkebart er ikke helt som andre:
Sunt kroppsbilde og opptatt av formen

Nordmenn som drikker melk hver dag har et bedre kroppsbilde enn dem som ikke drikker melk, og er mindre opptatt av slanking enn gjennomsnittsnordmannen. Mens folk på slanker’n stort sett drømmer om bedre utseende, motiveres melkedrikkere som slanker seg først og fremst av tanken på å komme i bedre form. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse Synovate MMI nylig har gjennomført på oppdrag for Opplysningskontoret for Meieriprodukter – Melk.no.

Slankehysteri til tross. Nordmenn er stort sett ganske fornøyd med kroppen sin – uten at undersøkelsen sier noe om vi har grunn til å være det eller ikke. Nær åtte av ti nordmenn krysser av for ganske eller meget fornøyd når de blir spurt om eget kroppsbilde. Og melkedrikkerne er mest fornøyde av alle. Av dem som nyter tre glass melk eller mer om dagen er det nær ni av ti som er meget eller ganske fornøyd med kroppen de ser i speilet.

Ikke overraskende er synet på egen kropp utslagsgivende for om vi søker en slankere midje eller ikke. De som er fornøyde med kroppen, slanker seg i mindre grad enn de som gjerne skulle hatt en litt annen silhuett. Slanker melkedrikkerne seg, er det for helsens skyld. 41 prosent av dem som drikker tre glass melk om dagen eller mer oppgir det som viktigste årsak for å slanke seg. Dette i motsetning til folk flest. Slankere kropp og bedre utseende scorer høyest blant årsakene til å gå ned i vekt når befolkningen over 15 år sees under ett.

Om undersøkelsen
Synovate MMI har intervjuet 1007 nordmenn over 15 år om deres forhold til egen kropp og slanking på oppdrag for Opplysningskontoret for Meieriprodukter – Melk.no. Undersøkelsen ble gjennomført på telefon i begynnelsen av mars 2007.


For flere data fra undersøkelsen ta kontakt med Opplysningskontoret for Meieriprodukter – Melk.no. Brukes data i pressestoff ber vi om å bli oppgitt som kilde. Det er også en stor fordel om vi kan kvalitetssikre bruken av tallene:

For mer informasjon kontakt:

Klinisk ernæringsfysiolog Ellen Hovland, Opplysningskontoret for Meieriprodukter – Melk.no
Mobil 41 22 30 03 – ellen@melk.no

Daglig leder Ida Berg Hauge, Opplysningskontoret for Meieriprodukter – Melk.no
Tlf. 915 78 410 - ida@melk.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.