Godt halvår for meierisalget

Ferske tall fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at yoghurtforbruket fortsetter å øke, mens melkeforbruket fortsatt flater ut. - Rømme, fløte og smør har alle vekst i både totalt volum og i capita, mens ost øker både i totalt volum og per capita. Selv om melk har en liten nedgang har ekstra lett melk, syrnet med smak og smaksatt melk alle vekst innen melkekategorien, forteller Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Det sterke 1. kvartal i år gjør at 1. halvår 2010 blir et positivt halvår på alle kategorier bortsett fra melk. Syrnet melk uten smak har størst nedgang i prosent, deretter følger lettmelk, helmelk og skummet melk.

-Første halvår 2010 har en salgsdag mindre sammenlignet med første halvår 2009 (147 vs 148). Legges en gjennomsnittsdag til totalt volum får vi vekst, og ikke reduksjon i melkesalget, forklarer Ida i Melk.no.

Nordmenn elsker ost
Tallene viser også at ost blir stadig mer populært blant nordmenn, spesielt gulost posisjonerer seg som en soleklar favoritt. Totalt har ost en økning på 3,5 % sammenlignet med første halvår i fjor.

-Etter nedgang i forbruk av gulost i 2009, ser dette ut til å bevege seg oppover igjen. Samtidig ser vi at cottage cheese og kesam fortsetter sin positive økning, det samme gjør importost, forteller Ida i Melk.no.

Smaksatt melk vokser
Tallene for melk inkluderer salg til dagligvare og storhusholdning innenfor kategoriene vanlig hvit melk, smaksatt melk og syrnete melketyper. Totalt melkevolum har en nedgang på 0,2 % og en capitanedgang på 1,2 %.

-Det er først og fremst lettmelk og helmelk som har nedgang mens melk tilsatt smak eller med ekstra vitaminer eller bakterier er i vekst. Dette er i tråd med internasjonale utviklingstrekk, opplyser Ida Berg Hauge i Melk.no.

Yoghurt fortsetter å styrke sin posisjon
Yoghurt totalt har en vekst på nesten 9 %. Det er først og fremst importen av yoghurt som bidrar til denne veksten. Yoghurt uten import har en marginal økning på 0,5 %

Daglig leder i Melk.no er ikke bekymret for at dette går på bekostning av de norske produktene.

-Yoghurttilbudet på det norske markedet har økt kraftig de siste årene, og det er fortsatt et stort potensial i denne kategorien. Totalt forbruk er rundt 9 liter per person per år, og dette ligger lavere enn mange andre land vi kan sammenligne oss med. Vi vet at det kraftig satsning fra utenlandske aktører inn på det norske markedet, så her blir det spennende å følge med videre. Per i dag utgjør import 10 % av totalt yoghurtforbruk i Norge, forteller Ida i Melk.no. 
  
Det finnes nå rundt 70 ulike norske yoghurter på markedet, som dekker ulike behov for smak, sukker- og fettinnhold.

-Meieriprodukter er vår viktigste kilde til kalsium. Det er derfor gledelig at man ser en positiv trend i forbruk av meieriprodukter. Det er derfor viktig at verken barn, unge eller voksne utelater meieriprodukter fra kosten når det ikke er særlige grunner for det. Tre porsjoner med meieriprodukter hver dag sikrer inntaket av kalsium både for barn og voksne, avslutter Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

 Melkefakta:
Skummet melk ble lansert i 1961                       Lettmelk ble lansert i 1984
Ekstra lett melk ble lansert i 2000                    Yoghurt ble lansert på 1950 tallet
Biola kom i 1997                                                  BioQ kom i 2008

Meieriprodukt 1. halvår 2008, per cap 1. halvår 2009, per cap 1. halvår 2010, per cap % 09 / 10
Total melk 48,72 48,27 47,69 -1,18 %
Total helmelk 7,52 7,16 7,00 -2,18 %
Total lettmelk 22,91 22,42 21,89 -2,37 %
Total ekstra lettmelk 6,41 6,69 6,90 3,07 %
Total skummet melk 5,47 5,38 5,31 -1,44 %
Søtmelk med smak 2,40 2,32 2,44 5,11 %
Syrnet melk uten smak 2,56 2,45 2,31 -5,48 %
Syrnet melk med smak 1,46 1,84 1,85 0,36 %
Rømme 1,64 1,64 1,66 1,47 %
Fløte 3,11 2,94 3,11 5,76 %
Yoghurt med import 4,80 4,93 5,37 8,87 %
Yoghurt uten import 4,65 4,82 4,85 0,45 %
Smør 0,68 0,65 0,66 2,47 %
Total ost 8,60 8,38 8,68 3,50 %

 

 Utdrag fra holdningsundersøkelsen utført av Synovate desember 2009:

 • 8 av 10 synes yoghurt smaker godt
 • 59 % er enige i at ”Yoghurt er sunt”
 • Halvparten er enige i at de foretrekker yoghurt med lite fett . Dette gjelder kvinner i signifikant større grad enn menn
 • 39 % sier de unngår å spise for mye yoghurt tilsatt smak pga sukkerinnholdet
 • 51 % anser yoghurt som en viktig kalsiumkilde
 • 47 % anser yoghurt som en god kilde til viktige proteiner
 • Over 50 % foretrekker norsk yoghurt fremfor utenlandsk yoghurt
 • Kun 16 % anser yoghurt som en naturlig del av frokosten. Dette gjelder i større grad kvinner enn menn

 

 • 8 av 10 forbrukere har gjennomgående svært positive holdninger til melkens egenskaper –
 • 66 % er enig i at vi trenger melk hele livet, De yngste samt kvinner er i større grad enig i dette enn andre
 • 88 % er enige i at melk er viktig for barns kosthold – samme nivå som i 2008
 • 7 av 10 er enige i at ”også voksne trenger melk”
 • 53 % er enige i at ”Melk er godt for kroppen etter trening”
 • Foreldre med hjemmeboende barn er langt mindre skeptiske til melkefett enn gjennomsnittet
 • 66 % sier seg enige i at ”melk er en god kilde til viktige proteiner”
 • 65 % er enige i at de gjør noe godt for kroppen ved å drikke
   melk hver dag – Kvinner er i større grad uenig utsagnet, mens unge i større grad er enig


Sjekk om du får i deg nok kalsium med vår kalsiumkalkulator
Klikk på linken for å lese mer om meieriprodukter
Klikk på linken for høytoppløselige bilder til trykk: bilder
Klikk på linken for å se flere spennende oppskrifter fra vår web tv: melk.tv          

For mer informasjon, mattips eller bilder, vennligst ta kontakt med:
Ida Berg Hauge, Daglig leder Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no),
e-post: ida@melk.no, tlf: 23 30 20 12 / 91 57 84 10
Kine Camilla Tøften, Kommunikasjonssjef Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no),
e-post:
kine@melk.no tlf: 23 30 20 15 / 41 61 93 46Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merkenøytralt opplysningskontor med fokus på melk og meieriprodukter. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kosthold og ernæring, samtidig som vi skal være en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen. For mer informasjon, se www.melk.no

 

 

Tags:

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.

Abonner