Halvparten vokser opp blant slankere: Mer enn 1 av 4 jenter har selv slanket seg

29. januar 2008
20 prosent av alle gutter og jenter i alderen 8 til 24 år har slanket seg eller slanker seg nå, og halvparten av dem har opplevd at andre i familien har prøvd å gå ned i vekt. Hele 28 prosent av jentene har slanket seg, viser en nasjonal spørreundersøkelse. Opplysningskontoret for Meieriprodukter håper de unge slankerne får i seg nok viktige næringsstoffer.

Ikke overraskende øker slankeaktiviteten med alderen, viser undersøkelsen, gjennomført av Synovate MMI vinteren 2007 på oppdrag for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). For mens kun fem prosent av dem mellom 8 og 12 år har slanket seg, er tallet 36 prosent blant 20-24 åringer. Og ser vi kun på jentene, finner vi at 30 prosent av 16-19-åringer har slanket seg og hele 57 prosent av 20-24 åringene.

De kan bli sprø…
- Vi håper de unge jentene som slanker seg får i seg viktige næringsstoffer. Nasjonale helseundersøkelser viser at en av to tenåringer, og særlig jenter, får i seg for lite kalsium, blant annet fordi de kutter ut melken og meieriprodukter, sier daglig leder Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.
At halvparten får i seg for lite kalsium er ifølge Berg Hauge urovekkende, ettersom tilførselen av kalsium og vitamin D er spesielt viktig i barne- og ungdomsårene. Fra puberteten og frem til 25-30 års alderen trenger vi mye kalsium og vitamin D ettersom skjelettet bygges opp i denne perioden, og det bør bli så sterkt som mulig for å forebygge benskjørhet senere i livet. Benskjørhet kan ramme både kvinner og menn, men det rammer kvinner mye oftere ettersom de taper mer benmasse, særlig etter overgangsalderen.

7 av 10 opptatt av sunnhet
Berg Hauge sier at det også er positive funn i slankeundersøkelsen. 68 prosent av de unge sier de er opptatt av å spise og drikke sunt, og hele 3 av 4 hevder at foreldrene er opptatt av det samme. Hun minner om at melk og meieriprodukter inneholder mer enn 10 næringsstoffer. Et sunt, variert kosthold uten meieriprodukter dekker ca. halvparten av kroppens daglige kalsiumbehov. Tre porsjoner meieriprodukter dekker resten. Eksempler på én meieriporsjon er: Ett glass melk, en yoghurt, en kaffe latte eller en brødskive med gulost.


For oversikt over hovedfunnene i undersøkelsen, se neste side.__________________________________________________________________________________
For mer informasjon, kontakt Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) på tlf. 91 57 84 10 eller e-post ida@melk.no – se også www.melk for mer om ernæring.
Barn/ungdom og slanking
Gjennomført av Synovate MMI vinteren 2007
- på oppdrag fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). -


Hovedfunn fra landsrepresentativ undersøkelse blant 8-24 åringer


o 1 av 5 er slankere. 20 % av dem mellom 8 og 24 år har slanket seg eller slanker seg nå. Andelen øker med alderen. Fem prosent av 8-12 åringer har slanket seg, mot 36 % av dem mellom 20-24 år.

o Langt flere jenter slanker seg. 1 av 3 tenåringsjenter. 28 % av alle jentene, mot 11 % av alle gutta, har slanket seg. Av 16-19-åringer har 30 % slanket seg, mens hele 57 % av dem mellom 20-24 år har gjort det

o 73.000 barn og unge slanker seg nå! Hele 7 % av alle de spurte slanket seg den dagen de ble spurt – hvilket tilsvarer 73.000 personer. Blant dem mellom 20-24 år var det 1 av 10.

o Fleste unge slankere i Oslo. Færrest i Nord-Norge. Mens kun 14 % av 8-24 åringer i Nord-Norge har slanket seg, er tilsvarende tall hele 26 % i Oslo. På Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge har henholdsvis 18, 20 og 22 % slanket seg.

o Halvparten har slankere i familien. Så mye som 49 % av 8-24 åringer har opplevd at andre i familien har slanket seg. 1 av 5 opplyser at én i familien slanker seg akkurat nå!

o Slankere i familien fører til økt ungdomsslanking. Av dem som oppgir at de har andre i familien som har slanket seg eller som slanker seg nå, har hele 33 % selv slanket seg eller slanker seg nå (mot 20 % totalt).

o 7 av 10 opptatt av å spise og drikke sunt. 68 % av alle er opptatt av å spise og drikke sunt. Jentene er mer opptatt av dette enn gutta (77 % mot 60 %). 3 av 4 hevder at foreldrene deres også er opptatt av å spise og drikke sunt.

o Mest opptatt av sunnhet i Midt-Norge. Her svarer 78 % at de er opptatt av å spise og drikke sunt, mot 6 av 10 i Nord-Norge (hvor de er minst opptatt av sunnhet).

o De som er opptatt av sunnhet slanker seg oftere. Av dem som er opptatt av å spise og drikke sunt, har 25 % slanket seg.

o ”Slankerne” dropper oftere melk. Av dem som har slanket seg, er det 22 % som drikker melk en gang i måneden eller mindre (mot 14 % av alle spurte).


__________________________________________________________________________________
For mer informasjon, kontakt Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) på tlf. 91 57 84 10 eller e-post ida@melk.no – se også www.melk for mer om ernæring.

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.

Multimedia

Multimedia