Hekta på ketchup - særlig menn

7 av 10 barn bruker ketchup til middag 1-2 ganger i uken eller oftere. Også mange voksne - og i størst grad menn - tyr stadig til den røde sprutflasken, viser en ny undersøkelse.

En landsrepresentativ undersøkelse utført i april i år av Synovate for Opplysningskontoret for Meieriproduker (Melk.no) viser at ketchup for mange er blitt den nye sausen. Halvparten av alle nordmenn - og 71 prosent av barna - bruker ketchup til middag minst 1-2 ganger i uken.Så mye som 1 av 3 barn, og faktisk 1 av 5 voksne, setter den samme røde sprutflasken på middagsbordet hele tre ganger i uka eller oftere. Menn både spiser og serverer ketchup til middag langt oftere enn kvinner. Nærmere 7 av 10 menn nyter den røde sausen 1-2 ganger i uken eller oftere, mot i underkant av halvparten av kvinnene. I tillegg er det langt flere storforbrukere blant de yngste (15-24 år), og tilnærmet ingen storforbrukere blant dem over 60 år.Ketchup demper smaksopplevelsene

- Det er synd om all middagsmat blir dekorert med ketchup. Da vil jo all mat smake likt, og barna lærer seg ikke til å like nye eller annerledes smaker, ei heller nyte råvarenes grunnsmak, sier matfaglig konsulent Marianne H. Antonsen i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.Hun mener mange barn ville sette mer pris på ulike middagsretter, mer variert kost og gjerne fisk, om de for eksempel ble eksponert for smakfulle sauser. Selv har hun hatt god erfaring med blant annet appelsinsaus og hvit saus med sitronsmak.

Statistikk – hovedfunn:Ketchup nesten daglig: 19 % bruker eller serverer ketchup minst 3 ganger i uken, mens 51 % bruker eller serverer ketchup minst 1-2 ganger per uke.


Mer ketchup på menn: 67 % av mennene bruker eller serverer ketchup til middag minst 1-2 ganger per uke, mot 45 % av kvinnene.


Bruk synker med alder: 32 % av dem mellom 15-24 år bruker eller serverer ketchup minst tre ganger i uka. For dem mellom 25-39 år, 40-59 år og 60+ er tilsvarende tall henholdsvis 26 %, 16 % og 7 %.


Barn spiser ketchup nesten daglig: 33 % av barn bruker ketchup til middag minst tre ganger i uken. Og hele 70 % bruker ketchup 1-2 ganger i uken eller oftere.


Menn gir barna sine oftere: 75 % av dem serverer barna ketchup minst 1-2 ganger per uke, mot 67 % av kvinnene.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) ved:

- Ida Berg Hauge, daglig leder, tlf. 915 78 410 - ida@melk.no

- Marianne Hayes Antonsen, matfaglig konsulent, tlf.900 45 407 - marianne.a@melk.no

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.

Abonner