Kalsium ser ut til å forebygge høyt blodtrykk og utvikling av svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner.

PRESSEMELDING Kalsium ser ut til å forebygge høyt blodtrykk og utvikling av svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner. En systematisk gjennomgang av studier med høy kvalitet viste en sammenheng mellom økt inntak av mineralet kalsium og en reduksjon i forekomst av høyt blodtrykk hos gravide. Man fant også en halvering i antall tilfeller av forstadiet til svangerskapsforgiftning, såkalt pre-eclampsia. Svangerskapsforgiftning en svært alvorlig tilstand som i tillegg til faren for komplikasjoner og i verst fall død for kvinnen, også har en rekke uheldige konsekvenser for det ufødte barnet. På verdensbasis dør 40.000 kvinner hvert år av svangeskapsforgiftning. Store forskjeller 12 studier er inkludert i analysen. Når man sammenlignet kvinner som fikk kalsiumtilskudd med kvinner som fikk placebo fant man en reduksjon på hele 52 % i antall tilfeller med forstadier til svangerskapsforgiftning og en reduksjon på 30 % i antall kvinner som utvikler høyt blodtrykk i svangerskapet. Samtlige 12 studier var dobbeltblinde og placebokontrollerte. Det betyr at verken kvinnen selv eller behandleren kjente til hvorvidt hun fikk kalsiumtilskudd eller narretablett (placebo). Man fant aller størst effekt av kalsium hos kvinner som i utgangspunktet hadde økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning og hos kvinner som i utgangspunktet hadde et lavt kalsiuminntak. I denne analysen var et lavt kalsiuminntak definert som et daglig inntak på under 900 mg. Får norske kvinner i seg nok kalsium? Kostundersøkelser har avdekket at enkelte grupper får i seg altfor lite kalsium. Ungkost 2000 viste at én av to tenåringer fikk i seg mindre kalsium enn anbefalt. Kostholdsvaner lagt tidlig i livet vil ofte følge med over i voksenlivet. Kartlegninger gjort av Synovate MMI har avdekket at mange unge kvinner også ser ut til å få i seg altfor lite kalsium. Meieriprodukter bidrar med over 70 % av kalsiuminntaket i et vanlig norsk kosthold. For å dekke kalsiumbehovet anbefaler vi tre porsjoner med meieriprodukter daglig, sier klinisk ernæringsfysiolog Marianne E. Mathiassen i Melk.no – Opplysningskontoret for Meieriprodukter. Én porsjon tilsvarer et glass melk, et beger yoghurt eller ost til en brødskive. I tillegg bør man spise så variert som mulig, sier ernæringsfysiologen. Mørkegrønne bladgrønnsaker og brokkoli er også gode kalsiumkilder. Vi vet at mange kvinner får i seg mindre enn tre porsjoner med meieriprodukter daglig og derfor er i risikosonen for å få i seg mindre kalsium enn anbefalt. I Norge har vi i tillegg relativt lave anbefalinger for kalsium, 800 mg for voksne og 900 mg for gravide og ammende, sier Marianne E. Mathiassen. USA, Canada og flere land i Europa har høyere anbefalinger. For mer informasjon, ta kontakt med Marianne E. Mathiassen, klinisk ernæringsfysiolog i Melk.no – Opplysningskontoret for Meieriprodukter mobil 48 02 99 06, tel. 23 30 20 14, mail marianne@melk.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.