Norgesmester i skolemelk: Slidre skule i Oppland

24. september feires Verdens Skolemelkdag i en rekke land over hele verden. I Norge markeres dagen ved å offentliggjøre vinnerne av den nasjonale SkoleMelkPrisen. Hovedprisen går til Slidre skule i Oppland. Her er alle elevene med i skolemelkordningen. Også regionsvinnere i nord, sør, vest og Midt-Norge er kåret.


- Vi er meget imponerte over at Slidre skule har 100 prosent oppslutning om skolemelkordningen. Det er det ikke mange skoler med mer enn 100 elever som kan skilte med, sier Kjersti Selseth, konsulent på skolemelk i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

På Verdens Skolemelkdag 24. september vil Kjersti Selseth dele ut 5 000 kroner, to smoothies-maskiner, et klassesett med forklær og gratis lunsj til Slidre skule i Vestre Slide. I tillegg vil hun holde et foredrag for elevene om ”kosthold og helse” og ha en praktisk leksjon hvor elevene på 6. trinn er med og lager sunn og fristende ungdomsmat.

Fem andre vinnere
I tillegg til landvinneren, som også er regionsvinner i øst, er det kåret vinnere i de fire andre landsinndelingen blant skoler med mer enn 100 elever.

Regionsvinner sør: Valle skule i Aust-Agder
Regionsvinner Nord- Norge: Vega barne- og ungdomsskole i Nordland
Regionsvinner Midt-Norge: Venn Oppvekstsenter i Sør-Trøndelag
Regionsvinner vest: Manger skule i Hordaland
Det er også kåret en landsvinner blant skoler med under 100 elever. Vinneren i denne klassen ble Gjemnes skole i Møre og Romsdal. Her har de 100 prosent oppslutning om skolemelkordningen, og noen abonnerer til og med på to melkekartonger per dag.

Viktig med melk
Opplysningskontoret for Meieriprodukter mener det er viktig at elevene drikker melk ettersom den hvite drikken inneholder 10 viktige vitaminer og mineraler som kroppen trenger hver dag. Ved å spise næringsrikt og regelmessig holdes blodsukkeret stabilt gjennom dagen, og arbeidslysten og konsentrasjonsevnen øker.

- Vann er en utmerket tørstedrikk mellom måltidene, mens melk er den beste drikken til brødmåltidene. Næringsstoffene i brød og melk utfyller hverandre. Derfor anbefaler også Helsedirektoratet melk med lite fett som en del av skolemåltidet, sier Selseth.

Melk er dessuten en viktig kalsiumkilde, et næringsstoff en del barn og unge får i seg for lite av. Nasjonale kostholdsundersøkelser viser at én av to tenåringer får i seg for lite kalsium. Skjelettet vårt utvikles frem til 25-årsalderen, og det er derfor spesielt viktig for barn og unge å få i seg nok kalsium i denne perioden. Kalsiuminntaket sikres ved å innta tre porsjoner med meieriprodukter om dagen. En porsjon kan være ett glass melk, en yoghurt eller to skiver gulost. En kartong skolemelk utgjør nesten to meieriporsjoner.

_________________________________________________________________________

For mer informasjon og kommentarer kontakt:

- Kjersti Selseth, konsulent for skolemelk og undervisning i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), tlf..922 99 418, e-post: kjersti@melk.noFakta om Verdens Skolemelkdag 24. september

Verdens Skolemelkdag ble etablert av FNs Food and Agriculture Organization i 2000, og markeres i en rekke land, blant annet Sri Lanka, Peru, Canada, Mexico, Kroatia, Finland, Tyskland, Pakistan, Sverige, Østerrike, Kazakhstan og Danmark.
Eksempel på feiringer: I Tyskland arrangeres en fotokonkurranse i barneskolen med beste melkebart som motiv. I Østerrike skal landbruksdepartementet arrangere en skolemelk-konferanse i samarbeid med bl.a. familie- og helsedepartementet og kunnskapsdepartementet. I Canada og Kroatia arrangeres plakatkonkurranser, mens Finland lanserer et nettspill og Danmark en kampanje der idrettsstjerner oppfordrer barn til å drikke melk. I Sverige kåres beste skolemelk-aktivitet.


Fakta om SkoleMelkPrisen - vinnere 2008

I Norge markeres Verdens Skolemelkdag ved at Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) kårer den skolen i landet (med mer enn 100 elever) som har høyest oppslutning om skolemelkordningen. Det blir også offentliggjort regionsvinnere i sør, øst, vest, midt-Norge og Nord-Norge. Dessuten deles det ut en nasjonal tilleggspris blant skoler med under 100 elever.
Prisen skal gå til skoler med høy oppslutning om skolemelkordningen, og i tillegg gjerne gjør en ekstra innsats for skolemelkordningen.
SkoleMelkPrisen utlyses på vårparten.
Landsvinner i 2008: Slidre skule i Oppland (også regionsvinner på Østlandet)
Regionsvinner sør: Valle skule i Aust-Agder
Regionsvinner Nord- Norge: Vega barne- og ungdomsskole i Nordland
Regionsvinner Midt-Norge: Venn Oppvekstsenter i Sør-Trøndelag
Regionsvinner vest: Manger skule i Hordaland
Landsvinner skoler med under 100 elever: Gjemnes skole i Møre og Romsdal


Fakta om skolemelkordningen

54 prosent av elevene i barneskolen og i kombinerte barne- og ungdomsskoler er i dag med på skolemelkordningen, noe som er én prosent lavere oppslutning enn i fjor.
Ca. 60 % av elevene som er med i skolemelkordningen drikker lettmelk, mens ca. 30 % drikker ekstra lett melk med kakaosmak. Resten drikker ekstra lett melk.
Abonnementsordningen med melk i norske skoler ble innført av Norske Meierier og Statens Ernæringsråd i 1971. Forløperen til ordningen var Oslofrokosten som ble innført på 1920-tallet og Sigdalsmåltidet som ble igangsatt rundt om i landet etter modell av Oslofrokosten. Tanken med disse ordingene var å sikre skolebarna påfyll av næring i løpet av skoledagen. Slik virket tiltakene også sosialt utjevnende.
Skolemelkordningen fungerer som et abonnement der elevene får utdelt ¼ liter melk på skolen hver dag. Så godt som alle skoler i landet deltar i ordningen (99 prosent).
En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet anbefalte i 2005 gratis melk, frukt og grønnsaker for hele grunnskolen. Elevene betaler i dag for skolemelken.

Fakta om Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Et merkenøytralt opplysningskontor med fokus på melk og meieriprodukter. Kontoret ønsker å bidra til økt kunnskap om kosthold og ernæring, og være en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen.
Har også ansvaret for alt informasjonsarbeidet omkring skolemelkordningen.
For mer informasjon om skolemelk og ernæring, se www.melk.no

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.