Nye tall: Yoghurtforbruket øker

Ferske tall fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at yoghurtforbruket øker, mens melkeforbruket flater ut etter lang tids nedgang. – Yoghurttilbudet har økt kraftig de siste årene, og det er fortsatt et stort potensial i denne kategorien. Det finnes nå rundt 70 ulike norske yoghurter på markedet, som dekker ulike behov for smak, sukkerinnhold og fettinnhold. I tillegg finnes varianter med probiotiske bakterier som har god helseeffekt, forteller daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), Ida Berg Hauge.

Yoghurt styrker sin posisjon Tallene som er basert på yoghurtsalg til dagligvare og storhusholdning viser en svært positiv utvikling. Det er spesielt inntaket av yoghurt naturell og drikkeyoghurt som har bidratt til denne veksten i yoghurtsalget. Inntaket av drikkeyoghurt økte med 8,6 % (per capita) fra 2008 til 2009, mens yoghurt naturell økte med 12,4 % i samme periode. Smaksatt vanlig yoghurt er fortsatt favoritten blant folk flest med en andel på 68 % av alle yoghurttyper. - Noe av årsaken til at yoghurt naturell øker i forbruk er at den velges blant de som vil ha et alternativ med mindre sukker. Den økende helsetrenden får mange til å innse at det finnes mange varianter å velge i og at man kan velge varianter med sukker til kos og sukkerreduserte typer til hverdags. Mange blir også mer bevisste på at yoghurt inneholder viktige næringsstoffer og at det finnes varianter som er ekstra gunstige for tarmsystemet. Vi ser også at drikkeyoghurt utvikler seg. Dette er et relativt ungt produkt i Norge, som har et potensial til å ta en sterkere posisjon fremover, forteller Ida i Melk.no. Stabilt melkeforbruk Tallene for melk inkluderer salg til dagligvare og storhusholdning innenfor kategoriene vanlig hvit melk, smaksatt melk og syrnete melketyper. Tallene for 2009 viser at volumet i antall liter holder seg stabilt, men at vi får en svak capitanedgang på 1 %. Hver nordmann drakk 98,32 liter melk i 2008 og 97,30 liter i 2009. Men daglig leder i Melk.no, Ida Berg Hauge, synes det er positivt at volumet på melkesalget holder seg. – Ser vi på melkeforbruket totalt i antall liter totalt, er det en økning 0,18 % fra 2008 til 2009. Volumet var på vei nedover frem til 2007, men de to siste årene har vi sett en økning i totalt volum igjen. Nedgangen i forbruk per hodet kommer først og fremst av at vi er blitt flere mennesker i Norge, forteller Ida i Melk.no. Melk oppfattes som sunt I en fersk holdningsundersøkelse Synovate har utført for Melk.no viser det seg at melk er det meieriproduktet som flest oppfatter som sunt. Hele 82 % % oppgir at de oppfatter melk som sunt, og det oppleves spesielt viktig for barn og unges kosthold. En av utfordringene for melk er at det viser seg at man drikker mindre melk når man blir voksen. Både barn og voksne trenger daglig de næringsstoffene som finnes i meieriprodukter, en generell regel er at tre porsjoner meieriprodukter dekker ditt daglige behov. En porsjon kan gjerne være ett glass melk eller en yoghurt. -Meieriprodukter er vår viktigste kilde til kalsium. Når forbruket går nedover totalt sett, kan kalsiuminntaket i deler av befolkningen bli utsatt. Det er derfor viktig at verken barn, unge eller voksne utelater dem fra kosten når det ikke er særlige grunner til det, avslutter Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter. %vis endring Capitaforbruk 2009 2007 2008 2009 siste år Totalt melk 98,68 98,33 97,30 -1,05 % Helmelk 16,02 15,36 14,75 -4,00 % Lettmelk 46,79 45,91 44,94 -2,10 % Ekstra lettmelk 11,68 13,00 13,57 4,40 % Skummetmelk 11,31 10,98 10,81 -1,53 % Syrnet melk 7,94 8,24 8,54 3,64 % Ost inkl import og småskalaprodusenter 17,10 17,36 17,03 -1,89 % Yoghurt inkl import 9,11 9,33 9,73 4,33 % Fløte 4,88 4,77 4,70 -1,31 % Rømme 3,19 3,25 3,24 -0,42 % Smør 1,36 1,40 1,41 0,78 % Melkefakta: Skummet melk ble lansert i 1961 Lettmelk ble lansert i 1984 Ekstra lett melk ble lansert i 2000 Yoghurt ble lansert på 1950 tallet Utdrag fra holdningsundersøkelsen utført av Synovate desember 2009: • 8 av 10 synes yoghurt smaker godt • 59 % er enige i at ”Yoghurt er sunt” • Halvparten er enige i at de foretrekker yoghurt med lite fett . Dette gjelder kvinner i signifikant større grad enn menn • 39 % sier de unngår å spise for mye yoghurt tilsatt smak pga sukkerinnholdet • 51 % anser yoghurt som en viktig kalsiumkilde • 47 % anser yoghurt som en god kilde til viktige proteiner • Over 50 % foretrekker norsk yoghurt fremfor utenlandsk yoghurt • Kun 16 % anser yoghurt som en naturlig del av frokosten. Dette gjelder i større grad kvinner enn menn • 8 av 10 forbrukere har gjennomgående svært positive holdninger til melkens egenskaper – • 66 % er enig i at vi trenger melk hele livet, De yngste samt kvinner er i større grad enig i dette enn andre • 88 % er enige i at melk er viktig for barns kosthold – samme nivå som i 2008 • 7 av 10 er enige i at ”også voksne trenger melk” • 53 % er enige i at ”Melk er godt for kroppen etter trening” • Foreldre med hjemmeboende barn er langt mindre skeptiske til melkefett enn gjennomsnittet • 66 % sier seg enige i at ”melk er en god kilde til viktige proteiner” • 65 % er enige i at de gjør noe godt for kroppen ved å drikke melk hver dag – Kvinner er i større grad uenig utsagnet, mens unge i større grad er enig Sjekk om du får i deg nok kalsium med vår kalsiumkalkulator (http://www.melk.no/artikkel.aspx?mnu1id=&artid=10540) Klikk på linken for å lese mer om meieriprodukter (http://www.melk.no/sok.aspx?opage=1&apage=1&fritekst=meieriprodukter) Klikk på linken for høytoppløselige bilder til trykk: bilder (http://mediabase.edbasa.com/dclsite/home/f_main.php3?opened=yes) Klikk på linken for å se flere spennende oppskrifter fra vår web tv: melk.tv (http://www.melk.no/film.aspx)

Tags:

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.

Dokumenter og linker