Myteomspunnet helligdom! SALOMOS TEMPEL

Få ting har vært mer myteomspunnet enn Salomos tempel. Boken Da Vinci-koden og filmene om Indiana Jones har vært med på å gjøre de gamle mytene om til populærkultur. For nesten halvparten av menneskeheten – jøder, kristne og muslimer – er stedet der tempelet står, et av de helligste på jorden. Denne boken forteller historien og mytene rundt Salomos tempel – et av verdens mest betydelige og varige kulturelle symboler.

Salomos tempel har vært en kilde til begeistring og dyp åndelig ærefrykt i mer enn 3000 år. Denne rikt illustrerte boken tar for seg tempelets historie og myter. Den støtter seg til hellige tekster, mystikeres skrifter, kunstverk, arkitektur, moderne rekonstruksjoner og fotografier.

Ideen om Salomos tempel som et uttrykk for Guds bolig på jorden står sterkt blant kristne, jøde¬r og muslimer, og boken omhandler oldtidens tempeltradisjoners innflytelse på disse trosretninger. Boken viser hvilken innflytelse tempelet har hatt på historie, kultur, religion, ritualer, musikk, mystisisme, kunst og arkitektur, herunder utformingen av hellige bygninger, som Sofiakirken, Klippe¬domen, Tempel¬herre¬ordenes hoved¬kvarter og tallrike middel¬alder¬katedraler. Boken kaster også lys over den pågående konflikten i Midtøsten.

Salomos tempel
William J. Hamblin og David Rolph Seely
Ove. Arne-Carsten og Jorunn Carlsen
ISBN 978-82-458-0830-8
224 sider, ib.
Orion Forlag Ønskes presseeks. av boken, illustrasjoner el. send til orion@orionforlag.no
Kr 348,-

Om oss

Orion Forlag AS ble etablert i 1994, og er et selvstendig forlag som utgir bøker for folk flest. Forlaget satser først og fremst på reise-/natur-/praktbøker, dokumentarer, kultur/fakta, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur.

Abonner

Multimedia

Multimedia