PRM NY BOK; Når det haster - NORSK LUFTAMBULANSES 30 ÅRIGE HISTORIE

Det begynte med en midlertidig hangar, et leid helikopter, én fast ansatt og en rekke ildsjeler med lege Jens Moe i spissen. I dag er Norsk Luftambulanse Norges største ideelle medlemsorganisasjon og en profesjonell utøver av luftambulansetjenester. Men det handler fortsatt om det samme: Å redde liv og helse. Når det haster.

I 2008 fyller Norsk Luftambulanse 30 år, og i jubileumsboken Når det haster er utviklingen dokumentert i tekst og bilder. Forfatter Rune Andersen har gravd seg ned i dokumenter, medlems-bladet, medieoppslag og ikke minst har han intervjuet svært mange mennesker. Mange av dem som var med fra begynnelse – og noen er fremdeles med – forteller sine spennende historier i boka. Pasienter, støttespillere, motstandere og nøkkelpersoner både innenfor og utenfor organisasjonen slipper til med sine stemmer.

– Vi ønsket å lage en levende bok fylt med menneskers historier om og fra Norsk Luftambulanse, illustrert med en mengde bilder som viser hva vi jobber med. Faktaene om hvem, hva når og hvor er selvfølgelig også å finne, sier generalsekretær Steinar Sørlie i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Overskuddet av boksalget går til å støtte Norsk Luftambulanses arbeid for å fremme akuttmedisin i Norge ved blant annet å gjennomføre verdens største opplæringskampanje i hjerte-lungeredning ved hjelp av landets sjuendeklassinger, å undervise nødetatene i samarbeid på skadested, samt å styrke luftambulansetjenesten ved å plassere legebil på basene, slik at ressursene effektivt kan utnyttes også i dårlig vær, trange bygater eller i basens nærområde.

NEDERST FINNER DU LINK TIL Å LASTE NED BOKENS FORSIDE

ØNSKES ET ANMELDEREKSEMPLAR TILSENDT, ILLUSTRASJONER, KONTAKT MED FORFATTER ELLER ANDRE - TA KONTAKT MED FORLAGET PÅ TELEFON ELLER MAIL, SE ADRESSEINFO UNDER.


Når det haster
Rune Andersen
ISBN 978-82-458-0838-4
256 sider, ib.
Kr 398,-
Orion Forlag

Om oss

Orion Forlag AS ble etablert i 1994, og er et selvstendig forlag som utgir bøker for folk flest. Forlaget satser først og fremst på reise-/natur-/praktbøker, dokumentarer, kultur/fakta, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur.

Multimedia

Multimedia