2. kvartal 2005

I sitt andre kvartal som operativt selskap oppnådde Oslo Areal ASA et resultat før skatt på MNOK 63,3. I løpet av 1. halvår ble resultatet MNOK 69,4. Resultatforbedringen i 2. kvartal skyldes økning i eiendomsmassen som følge av kjøpet av Karenslyst àlle 7 med overtakelse 1. april 2005, noe lavere ledighet, at eiendommene kjøpt i 1. kvartal ikke var eiet i hele perioden samt en positiv verdiendring i eiendomsmassen.

Selskapet gjennomførte en vellykket notering på Oslo Børs 3. mai 2005. Oslo Areal ASA er godt posisjonert i forhold til et kontorleiemarked med positive fremtidsutsikter, og har i løpet av 2. kvartal sikret en langsiktig finansiering. Selskapet avholder i dag, onsdag 17. august 2005 kl. 09:00, 2. kvartalspresentasjon på Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo. Vedlagt er 2. kvartalsrapporten og selskapets kvartalspresentasjon.

Dokumenter og linker