Innkalling til 2. kvartalspresentasjon 2005

Administrasjonen i Oslo Areal ASA har gleden av å invitere til selskapspresentasjon i forbindelse med fremleggelsen av 2. kvartalsrapport 2005 onsdag den 17. august kl. 09.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen vil vare i ca. 45 minutter, og det vil bli enkel bevertning.

Vi ber om påmelding på telefon 24 11 75 00 innen fredag 12. august kl. 12.00. Vel møtt! Med vennlig hilsen Oslo Areal ASA Per Mortensen (sign.)