Kjøp av eiendom - sluttføring

Oslo Areal ASA signerte torsdag 1. september 2005 endelig kjøpekontrakt i forbindelse med kjøp av eiendommen Waldemar Thranesgate 84-86-98.

Selger er Titas Eiendom AS. Kjøpesum er MNOK 193, og oppgjøret skjer i form av et kontantoppgjør. Transaksjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning pr. 1. september.