Ny finansiering

Oslo Areal ASA har i dag inngått avtale om ny, langsiktig finansiering med et internasjonalt banksyndikat. Lånerammen beløper seg til MNOK 2.750,0 med en løpetid på 8 år, og erstatter dagens lånefinansiering. Banksyndikatet er tilrettelagt av SEB Merchant Banking, og består av Bolig- og Næringskreditt ASA, DnB Hypotek AS, EuroHypo AG, HSH Nordbank AG, Islandsbanki, Nykredit Bank AS, Skandinaviska Enskilda Banken AB og Storebrand Bank ASA.

I overensstemmelse med vanlig praksis for denne typen lån, inneholder avtalen finansielle covenants vedrørende rentedekningsgrad og egenkapitalandel.