Oslo Areal ASA - Kjøp av eiendom

Oslo Areal ASA er et nytt, norsk børsnotert eiendomsselskap. Hensikten med etableringen av selskapet er å gi investorer tilgang til en børsnotert, likvid og rendyrket eiendomsinvestering som utelukkende er eksponert mot kontormarkedet i Oslo.

Oslo Areal ASA har i styremøte den 6. juli 2005 besluttet kjøp av eiendommen Waldemar Thranesgate 84-86-98. Selger er Titas Eiendom AS, og kjøpesum for eiendommen er MNOK 193. Transaksjonen skjer med regnskapsmessig virkning pr. 31. august 2005. MNOK 57 av kjøpesummen betales i form av utstedelse av 1.000.000 aksjer i Oslo Areal ASA til kurs NOK 57. Resten av kjøpesummen gjøres opp kontant. Avtalen er betinget av tilfredsstillende juridisk og finansiell due diligence, finansiering samt inngåelse av endelig kjøpekontrakt. Oslo Areal ASA har videre inngått avtale om kjøp av ytterligere to seksjoner i Grensesvingen 7 på Helsfyr. Selger er Transportøkonomisk institutt Stiftelse. Kjøpesum er fastsatt til MNOK 40 og overtakelse er 15. september. Avtalen er betinget av tilfredsstillende due diligence. Etter kjøpet eier Oslo Areal ASA 93 % av sameiet Grensesvingen 7 Galleriet.