Discovery Offshore strykes fra Oslo Axess

Aksjene i Discovery Offshore S.A. strykes fra notering på Oslo Axess. Siste noteringsdag er fredag 23. august 2013.

Oslo Børs har mottatt søknad fra Discovery Offshore S.A. om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Axess. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har Oslo Børs 22. august 2013 fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Discovery Offshore S.A. strykes fra notering på Oslo Axess. Siste noteringsdag vil være 23. august 2013.»

Tags:

Om oss

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.

Abonner

Dokumenter og linker