Energisparende produkter er og blir selve livsnerven i OSRAM

Ettersom belysning utgjør ca. 20 % av strømforbruket på verdensbasis, er det i dag stort fokus på belysningsprodukter. "Vi må alle bidra til å verne om miljøet som livsgrunnlag for fremtidige generasjoner. Ved hjelp av energisparende lyskilder kan alle bidra til å beskytte klimaet", forklarer Martin Goetzeler, CEO i OSRAM GmbH

Markedsføring av lavenergiprodukter har alltid vært og vil fortsatt være en viktig brikke i OSRAMs produktutvikling og forretningsstrategi på verdensbasis. OSRAM har vært banebrytende på dette feltet og introduserte for eksempel energisparelampen med innebygd elektronisk forkobling i 1985.

I år presenterer OSRAM flere nyskapende produkter, f.eks. energisparelampen DULUX EL Dim med innebygd lysdemping og et utvalg av energisparende halogenlamper. “Vi tilbyr både privatkunder og bedriftskunder en rekke alternativer til glødelamper og annen mindre effektiv teknologi” forklarer Martin Goetzeler.

Gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale bransjeorganisasjoner kan OSRAM aktivt påvirke den politiske dreiningen mot mer effektive lyskilder over hele verden. Tidsperspektivet for når en slik overgang kan oppnås, varierer fra land til land og avhenger hovedsakelig av lovgivning, produksjonskapasitet og om de energieffektive alternativene er økonomisk overkommelige.

Goetzeler understreker at overgangen til energieffektive løsninger også er et spørsmål om kvalitet: “Vi må sørge for at energieffektive lamper overholder de høyeste standardene og bidrar til miljøvern i overbevisende grad, også når det gjelder andre miljømessige sider som komponenter og produksjonsprosesser.”

Om oss

En global aktør og lysekspert OSRAM AS er markedsledende lyskildeleverandør i Norge.Osram som varemerke har eksistert i hundre år og er derfor en av de eldste merkene i verden. Navnet er en sammentrekning av ordene osmium og wolfram, to metaller som trengs for å produsere glødetråd. Det ble registrert i 1906 som varemerke for ”elektriske gløde- og utladningslamper” hos det tyske patentkontoret.Merkekjennskapen i Norge er meget høy, de siste årene har den ligget på rundt 80 %. Selskapets varelinje rommer lysteknologi for absolutt alle anledninger – fra generell belysning (for eksempel glødelamper og lysrør) og billys (frontlykter, blinklys og lignende) til elektronisk forkoblingsutstyr. En av de viktigste satsningsområdene for utvikling og produksjon er for tiden lysdiode-sektoren (LED). Osram er verdens største produsent av billamper og har også en ledende markedsrolle innen elektronisk forkoblingsutstyr.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker