Jan Dahl slutter i Panasonic Nordic

Administrerende direktør Jan Dahl i Panasonic Nordic AB meddeler at han slutter i selskapet ved utgangen av mars 2006. Dahl har styrt omorganiseringen av Panasonics virksomhet i Skandinavia fra tre separate salgsbedrifter i Danmark, Norge og Sverige til én salgsbedrift med hovedsete i Stockholm.

Dahl begynte i Panasonic Norge i januar 1988. Han ble utnevnt til direktør i 1999 før han i 2001 ble en av de første lokale administrerende direktørene i Europa. Dahl fikk jobben som administrerende direktør for det nye Panasonic Nordic AB, som omfattet Danmark, Norge og Sverige. Ettersom det nye selskapet hadde hovedkontor i Stockholm, flyttet Dahl til Sverige og bodde der i tre år mens familien ble igjen i Norge. ”Det har vært en utfordrende og givende erfaring å få være en del av Panasonic-teamet”, forteller Dahl. ”Men det er viktig å finne en balanse mellom arbeid og familie. Jeg tror derfor det er på tide at jeg fortsetter min yrkeskarriere et annet sted og at en annen bringer Panasonic Nordic videre til neste nivå.” I den senere tid har Dahl forberedt selskapet på ekspansjon når det gjelder salg, markedsføring og vedlikehold av sine egne elektroniske forbrukerartikler i Finland, fra begynnelsen av april 2006. For at selskapet kunne planlegge hans etterfølger, informerte Dahl allerede i fjor Panasonic om at begynnelsen av april 2006 ville være et egnet tidspunkt til å gjøre en endring i den øverste ledelsen av selskapet. Tidspunktet faller sammen med begynnelsen på et nytt regnskapsår. Panasonic gjennomfører nå en utvelgelsesprosess for å utnevne ny administrerende direktør etter Dahl, og vil kunngjøre den nye utnevnelsen når tiden er inne. For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Om oss

Panasonic Corporation er verdensleder innen utvikling og produksjon av elektroniske produkter til forbruker-, bedrifts- og industrimarkedet. Selskapet, med hovedkontor i Osaka i Japan, hadde en samlet nettoomsetning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2012. Selskapets aksjer er notert på børsene i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE:PC). Panasonic Nordic driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, har en årlig omsetning på over 2 milliarder er SEK og rundt 100 medarbeidere. I Norden markedsføres hovedsakelig produktgruppene audio/video, HiFi, kontorprodukter, telekommunikasjon, varmepumper, husholdningsprodukter, batterier, profesjonelt kringkastingsutstyr og elektriske komponenter. Du finner flere opplysninger om selskapet og varemerket Panasonic på vårt nettsted www.panasonic.no

Abonner

Dokumenter og linker