Panasonic har begynt å utvikle teknologi for HD-opptak på SD-minnekort

Osaka, Japan – Panasonic, merkenavnet som Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. er mest kjent under, annonserte i dag at de har begynt å utvikle teknologi til opptak av digitale HD-bilder (høydefinisjonsbilder) på SD-minnekort, i henhold til AVCHD-standarden for HD-videokameraer. Selskapet utvikler også et nytt miljø for redigering og avspilling av bildene.

Mange land planlegger å innføre HD-sendinger, og det selges mange HD-TV-er. Folk vil dermed i økende grad kunne se HD-bilder hjemme. Utviklingen av ny teknologi for hjemmevideomarkedet fører til at stadige flere bruker plater og SD-minnekort (solid-state minne) som lagringsmedium, siden de er lettere og mer praktiske å bruke enn båndmedier. Denne nye HD-teknologien for opptak av video på SD-minnekort vil være i samsvar med AVCHD-standarden, som benytter effektiv komprimeringskodingsteknologi for å ta opp 1080i*1 eller 720p*2 HD-bilder på 8 cm DVD-plater. Den vil benytte MPEG-4 AVC/H.264 til å komprimere videofiler og Dolby Digital (AC-3) eller Linear PCM for lydfiler. Denne kombinasjonen gjør det mulig å utvikle HD-videokameraer som er kompakte og likevel leverer bilder og lyd av høy kvalitet. “Panasonic mener at SD-minnekort er det beste opptaksmediet for videokameraer, og selskapet har allerede lansert et profesjonelt HD-videokamera som benytter SD-kortteknologi,” sier Akihiro Nakatani, direktør for videokameraenheten i Panasonic AVC Networks Company. “Panasonics innsats for å utvikle teknologien for opptak av HD-bilder på SD-minnekort og lage et nytt avspillings- og redigeringsmiljø, vil stimulere til videre utvikling av produkter som utnytter egenskapene til begge mediene.” *1:1080i – En HD-standard basert på interlaced skanning med 1080 effektive skannelinjer *2:720p – En HD-standard basert på progressiv skanning med 720 effektive skannelinjer ulig å utvikle små, kompakte videokameraer med høy kvalitet i bilde og lyd.

Om oss

Panasonic Corporation er verdensleder innen utvikling og produksjon av elektroniske produkter til forbruker-, bedrifts- og industrimarkedet. Selskapet, med hovedkontor i Osaka i Japan, hadde en samlet nettoomsetning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2012. Selskapets aksjer er notert på børsene i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE:PC). Panasonic Nordic driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, har en årlig omsetning på over 2 milliarder er SEK og rundt 100 medarbeidere. I Norden markedsføres hovedsakelig produktgruppene audio/video, HiFi, kontorprodukter, telekommunikasjon, varmepumper, husholdningsprodukter, batterier, profesjonelt kringkastingsutstyr og elektriske komponenter. Du finner flere opplysninger om selskapet og varemerket Panasonic på vårt nettsted www.panasonic.no

Dokumenter og linker