Panasonic lanserer selvrensende varmepumpe som halverer utgiftene til oppvarming

Panasonic introduserer nå AC Robot – en helt ny type selvrensende varmepumpe. I AC Robot blir luftfilteret automatisk renset av en innebygd miniatyrstøvsuger. Det hindrer luftfilteret fra å tettes til av støv og sørger for at maskinens ytelse og brukernes luftkvalitet ikke forringes. Rensefunksjonen gir varmepumpen en betydelig bedre virkningsgrad og reduserer driftskostnadene med 23 prosent etter tre års bruk, sammenlignet med varmepumper uten automatisk rensing av filteret.

En Panasonic-varmepumpe gir brukerne kraftig reduserte oppvarmingsutgifter. I hus med direkte elektrisk oppvarming reduseres kostnadene med mellom 50 og 60 prosent. I fritidsboliger, der det meste av strømforbruket går til oppvarming, ligger besparelsene på et betydelig høyere nivå, noe som gjør varmepumpen attraktiv for hytteeiere. Vedlikeholdsfritt Rengjøring og vedlikehold blir av mange sett på som det mest upraktiske med en varmepumpe. Panasonics AC Robot, Auto Cleaning Robot, krever mye mindre vedlikehold og service, siden anlegget renser filteret på egen hånd. Selv en liten reduksjon i kapasiteten på grunn av dårlig rengjorte filtre, ned til 97–95 prosent av kapasiteten, øker strømforbruket betydelig. AC Robot renser de tolv sektorene i filteret automatisk i løpet av en 36 timers periode. Det er også mulig å stille inn timeren slik at filteret blir renset én gang i døgnet. AC Robot gir ikke bare betydelig lavere oppvarmingsutgifter, men også klart bedre inneluft. Automatisk tømming I tillegg til å støvsuge og rense filteret sørger anlegget også for å kvitte seg med oppsamlet støv og smuss. Det skjer ved at AC Robot ved hjelp av ventilasjonsviften regelmessig fjerner oppsamlet smuss og støv gjennom en utblåsningsventil på varmepumpens utedel. Siden anlegget er så å si vedlikeholdsfritt, risikerer det heller ikke å miste kapasitet på grunn av at det har samlet seg støv, smuss eller dyrehår i luftfilteret. Fordi det aldri samler seg støv eller smuss i anlegget, holder det alltid den høyeste hygieniske standard og sørger for maksimal ytelse. Antibakterielt filter AC Robot varmepumpe er utstyrt med et såkalt Super Alleru-Busterfilter som har flere smarte luftrensingsfunksjoner. Et Super Alleru-Busterfilter deaktiverer 99 prosent av alle allergener fra pollen, midd, døde insekter og dyrehår som er fanget i filteret. Catechin, et stoff som utvinnes av grønn te, deaktiverer 99 prosent av alle luftbårne virus og bakterier. Dessuten hemmer filteret veksten av mugg, sopp og bakterier. Alt i henhold til laboratorietester som er utført på flere velrenommerte testinstitutter og universiteter (se under). Et Super Alleru-Busterfilter har en levetid på hele ti år. *1 Test institutes: Osaka Municipal Technical Research Institute and University of Edinburgh. Test method: Allergen reduction confirmed by enzymatic immunoassay *2 Test institute: Kitasato Research Center of Environmental Sciences. Test method: Virus inactivation ratio confirmed by plaque method *3 Test institute: Japan Food Research Laboratories. Test method: Confirmation by JIS-Z2801 Antibacterial Test and halo test. For nærmere informasjon, ta kontakt med: Jimmy Haglund – Panasonic Tlf: +46-8-680 27 68 Mobil: +46-70 549 8484 E-post: jimmy.haglund@eu.panasonic.com www.panasonic.com - www.panasonic.se

Om oss

Panasonic Corporation er verdensleder innen utvikling og produksjon av elektroniske produkter til forbruker-, bedrifts- og industrimarkedet. Selskapet, med hovedkontor i Osaka i Japan, hadde en samlet nettoomsetning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2012. Selskapets aksjer er notert på børsene i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE:PC). Panasonic Nordic driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, har en årlig omsetning på over 2 milliarder er SEK og rundt 100 medarbeidere. I Norden markedsføres hovedsakelig produktgruppene audio/video, HiFi, kontorprodukter, telekommunikasjon, varmepumper, husholdningsprodukter, batterier, profesjonelt kringkastingsutstyr og elektriske komponenter. Du finner flere opplysninger om selskapet og varemerket Panasonic på vårt nettsted www.panasonic.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker