Bygget 27 betongbroer på én dag

125 elever ved Holtan ungdomsskole i Horten fikk kurs i bygging av betongbro.

Dette er tredje gang elever på åttende klassetrinn ved Holtan ungdomsskole får delta på betongbrokurs. Kurset blir arrangert av Byggopp TVB (Telemark, Vestfold og Buskerud) i samarbeid med Peabs datterselskap Raaen Entreprenør.

– Målet er å gjøre ungdom kjent med betongfaget. Vi ønsker å gi dem mulighet til å arbeide med materialer og verktøy og å gi dem yrkesveiledning om byggfagene, sier Steinar Tveito, daglig leder i Byggopp TVB.

Han var kursleder for ungdommene, og ga både teoretisk og praktisk opplæring i bygging av betongbro. Kurset ble gjennomført over mandag 18. og tirsdag 19. juni. Første dag fikk ungdommene høre om betongens egenskaper og bruksområder. Deretter ble de delt inn i grupper. Hver gruppe fikk i oppgave å forskale en miniatyrbro. Tynne plater og smeltet lim og tape ble brukt som forskalingsmaterialer.  

– Ungdommene jobbet godt med forskalingen, og lærerne deltok som veiledere og ordensmakere. Når dagen var over hadde samtlige 27 grupper produsert en bro, sier Steinar Tveito.

Dag to startet med et foredrag om yrkesopplæring og fagene knyttet til bygg- og anleggsteknikk. Så hentet elevene frem betongbroene, fjernet forskalingen og plasserte de ferdige broene i skolegården. Der laget de autentiske miljøer med vann under bruene og biler oppå. 

Raaen engasjerte seg som hovedsponsor for betongbrokurset. Daglig leder Petter Kveil var imponert over ungdommenes arbeid. Han er overbevist om at samfunnsengasjement av denne typen er viktig. 

– Jeg tror vi har vekket en interesse for betong hos flere av elevene. Det er viktig, nå som vi vet og merker at det er litt tynt med betonglærlinger. Dermed har det vært både gøy og fornuftig å bidra til at kurset ble gjennomført. Det er nok ikke siste gang vi bidrar på denne måten, sier Petter Kveil. 

Fakta om betongbrokurset 

  • Går over to hele skoledager
  • Teori om betong som byggemateriale
  • Teori om betong i et historisk perspektiv
  • Teori om herdingsprosessen
  • Teori om betydningen av armering
  • Praktisk oppgave 1: Forskale, armere og støpe en betongbro
  • Praktisk oppgave 2: Fjerne forskaling, plassere bro i naturen, lage omgivelser.
  • Informasjon om utdanningsvalg, skoler og høyere utdanning byggfag

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker