Peab gjenoppbygger Utøya

Peab vil i samarbeid med AUF gjenoppbygge og ruste opp bygningsmassen, samt utbedre andre fasiliteter på Utøya.

Peab har siden høsten 2011 vært i dialog med AUF om et samarbeid i etterkant av hendelsene 22. juli på Utøya og er nå klare for å ivareta byggelederansvaret i samarbeid med AUF. Arbeidet starter nå i høst og forventes ferdig i 2014.

Peab-medarbeiderne fikk i Norge i desember 2011 muligheten til å gi sin julegave til Utøya. Sammen med et beløp som er bevilget fra konsernet i form av byggeledelse utgjør samlet sum 670 000 kroner.

- Vi ønsker å bidra med vår kompetanse innen byggeledelse og vil på denne måten være med å gjenoppbygge og modernisere Utøya. Oppdraget passer godt med vår visjon om å være samfunnsbygger og vi syns det er viktig å kunne gi en arbeidsinnsats på en arena som engasjerer ungdom. Vi håper at Utøya vil være en viktig plass for utvikling og samfunnsdebatt også i fremtiden, sier adm dir i Peab Petter Moe.

- Peab valgte også å gi sin julegave til dette formålet i 2011, og sammen med prosjektledelsen i AUF håper vi at vår deltakelse vil støtte og bidra positivt i ungdomsorganisasjonens arbeid med å oppgradere øya, sier Petter Moe.

Gir trygghet

AUF-leder Eskil Pedersen er fornøyd med at Peab bidrar med byggelederkompetanse i prosjektet.

- Vi er glade for at Peab, som er et av Nordens største entreprenørselskaper, har tatt på seg oppgaven med å lede byggeprosjektet. Det gir trygghet i byggeprosessen. De vil ivareta AUF og Utøyas interesser knyttet til økonomi, HMS, kvalitet og prosessen fra prosjektering og planprosess til ferdig bygg, sier Eskil Pedersen.

Ydmyk prosjektleder

Bjørn Einar Stange er valgt ut som prosjektleder for oppdraget, og er allerede godt i gang med forberedelsene.

- Det er klart jeg er ydmyk i forhold til dette oppdraget. Gjenoppbyggingen av Utøya er noe alle er opptatt av. Det er mange hensyn å ta, og prosessen må ivaretas på en litt annen måte enn andre byggeoppdrag. Det er kjempespennende å gå løs på dette, og forholdet til AUF er veldig bra, sier Bjørn Einar Stange, som til vanlig er prosjektleder i Peabs datterselskap Telemark Vestfold Entreprenør.

- Det er en utfordring at vi skal bygge på en øy, og frakt av materiell vil bli litt mer komplisert enn på vanlige prosjekter, men det skal vi løse. Vi har vært på befaring på Utøya, og ser frem til å starte oppgraderingen, sier Bjørn Einar Stange.

Prosjektoppdraget består av følgende arbeider:

  • Rehabilitering av hovedhuset innvendig og utvendig
  • Nytt bryggeanlegg på øya
  • Oppgradering av konferansesal, spisesal og storkjøkken
  • Utvendig opparbeidelse, etablering av badeplass og andre fasiliteter

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder SEK og har ca 15 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker