Peab med stor HMS-aksjon

I dag startet Peabs HMS-aksjon "Tenk først". Aksjonen varer i to uker og målet er å skape større bevissthet om sikkerhet på arbeidsplassen.

I 2012 går Peab et steg videre for å forebygge ulykker. I perioden 11. - 22. juni gjennomføres en to ukers HMS-aksjon under betegnelsen ‘’Tenk først’’, med ekstra fokus på arbeidsmiljøspørsmål. I denne perioden vil en rekke aktiviteter vil bli gjennomført, deriblant at ledelsen og sjefer besøker byggeplasser for å gjennomgå regler, planer, utfordringer og tiltak knyttet til HMS. Det vil også bli foretatt vernerunder.

‘’Tenk først’’ skal gi større bevissthet om sikkerhet på arbeidsplassene, blant annet ved å gjennomgå og implementere nye HMS-regler.

– Sikkerhet har høy prioritet i Peab, og vi jobber kontinuerlig for å forebygge risiko i arbeidsmiljøet. Målet er nå at våre nye HMS-regler skal følges 100 prosent. Ledelsens engasjement er viktig, og under besøkene på arbeidsplassene i fokusukene blir ledelsens beslutninger rundt sikkerhet fulgt opp, sier administrerende direktør Petter Moe i Peab Bygg.

Peab har et mål om at alle prosjekter skal gjennomføres uten personskader og uten varige skader på det ytre miljø.

 Vi håper disse to ukene i enda sterkere grad vil føre til at alle Peab-medarbeidere tenker seg om og har sikkerhet som høyeste prioritet, sier HMS-sjef Ingun Rosenberg.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker