Positivt første halvår for Peab

Operativ nettoomsetning økte med 16 prosent till 19 890 Mkr (17 203)
Operativt driftsresultat ble 520 Mkr (591)  
Resultat per aksje før utvanning ble 1,06 kr (1,36)
Ordreinngangen i første kvartal økte med 11 prosent till 21 333 Mkr (19 161)
Ordrereserven for Bygg og Anlegg økte med 9 prosent til 31 515 Mkr (29 039)

Peab vil fortsette å investere for fremtiden.

- I løpet av første halvår har vi sett en høy produksjonstakt og stor tilførsel av nye prosjekter. Vi er inne i en fase hvor vi vokser kraftig både organisk og gjennom oppkjøp. Tilveksten skjer ut fra vår visjon om å bli et nordisk selskap. Vår oppfatning er at forutsetningene på det nordiske byggmarkedet fortsatt er gode. Uroen i vår omverden innebærer dog at vi holder en høy beredskap i forhold til endrede forutsetninger, sier Peabs VD og konsernsjef Jan Johansson.

- Peab er inne i en ekspansjonsfase i Norge. Det siste halvåret har vi kjøpt opp virksomhet på Nordvestlandet, og vi etablerer oss nå i Trøndelag og Østfold. Vår ambisjon er å bli landsdekkende også i Norge. Vi har tro på markedet, og tilgangen på nye prosjekter er tilfredsstillende. Det blir nå en viktig oppgave å etablere en felles Peab-plattform i hele Norge og oppnå stabil lønnsomhet i alle ledd, sier adm dir i Peab Norge Petter Moe.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker