Positivt første kvartal for Peab

 

  • Operativ nettoomsetning økte med 22 prosent till 8 797 Mkr (7 189)
  • Operativt driftsresultat ble 102 Mkr (107)
  • Resultat per aksje før utvanning ble 0,19 kr (0,27)
  • Ordreinngangen i første kvartal økte med 20 prosent till 10 306 Mkr (8 591)
  • Ordrereserven for Bygg og Anlegg økte med 11 prosent til 29 689 Mkr (26 769)

- Et ytterligere forbedret konjunkturnivå og økt aktivitet på byggmarkedet preger årets første kvartal. Vi står godt rustet for å møte de utfordringer vi har i arbeidet med å etablere oss som Nordens samfunnsbygger. Denne kvartalsrapporten blir min siste som konsernsjef for Peab, og nå tar Jan Johansson over oppdraget med å bringe selskapet videre i Peabs ånd, sier Peabs avgående VD og konsernsjef Mats Paulsson.

- Peab i Norge har en god ordrereserve for 2011. Vi har utfordringer på enkelte prosjekter som er tatt i et marked med lave marginer, men prognosen for året virker innen rekkevidde. Utviklingen og ekspansjonen av Peab Norge er svært positiv og går raskere og bedre enn forventet, sier adm dir i Peab Norge Petter Moe.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

 

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker