Store ambisjoner for Nordens samfunnsbygger

Peabs bærekraftsrapport for 2012 fastslår at ambisjonen om å være Nordens samfunnsbygger medfører et tydelig engasjement om å bidra til en bærekraftig utvikling.


Foto: Mette Ottosson

Dette er Peabs andre separate bærekraftsrapport. Den beskriver sosiale, miljømessige og økonomiske perspektiver på Peabs bærekraftsarbeid i 2012.

– Peab har kommet et stykke på veien i bære­kraftsarbeidet, men har fortsatt langt å gå, for vi har større ambisjoner, kommenterer fungerende konsernsjef i Peab, Jesper Göransson.

Støtter FNs Global Compact

For å understreke at bærekraftsarbeid er en sentral del av virksomheten, underskrev Peab FNs Global Compact i 2012. Det innebærer at Peab støtter de ti internasjonalt anerkjente prinsippene som handler om menneskerettigheter, arbei­deres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

– Å være samfunnsbyggere innebærer at vi bidrar til å påvirke miljøet og omverdenen som dagens og morgendagens generasjoner skal leve i, og at vi tar ansvar for det vi gjør, kommenterer Jesper Göransson.

Satser på barn og ungdom

Et av tiltakene i 2012 var en helt ny sponsorpolicy. Hovedfokus for sponsorater er nå på samfunnsnytte, samfunnsutvikling og sosialt engasjement. I mars ble det klart at Peab i Norge er ny hovedsponsor for barne- og ungdomsidretten i Norges Friidrettsforbund i fem år fremover.

– Vi håper å kunne bidra til å legge forholdene enda bedre til rette for barne- og ungdomsidrett i Norge. Norges Friidrettsforbind har sammenfallende verdigrunnlag med Peab, og vår visjon om å bli Nordens samfunnsbygger passer godt med friidrettsforbundets ambisjoner og arbeid. Vi ser mange muligheter for å jobbe sammen om felles tiltak som støtter opp under vår visjon, sier adm dir Petter Moe i Peab.

Økt innsats for medarbeidernes sikkerhet

Gjennom 2012 hadde Peab en offensiv satsing på helse, miljø og sikkerhet. Kampanjer, aksjonsuker og en rekke forbedringstiltak ble satt i verk. Da smakte det ekstra godt for Peabs prosjektteam ved Høyskolen i Oslo å få utmerkelsen Den gylne hjelm 2012. Statsbygg deler ut SHA-utmerkelsen (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) to ganger i året.

«Prosjektet har hatt et systematisk og grundig SHA-arbeid. Byggeplassen framstod som sikker, ryddig og med et godt arbeidsmiljø. Topp karakter på alle områder! Vernearbeidet med organiseringen viste særlig god kvalitet.», stod det i juryens begrunnelse.

Høydepunkter i Peabs bærekraftsarbeid 2012:

 • Peab ble medlem i FN Global Compact.
 • Peabskolen ble åpnet i Göteborg. Det er den femte Peabskolen i Sverige.
 • Åtte ISO-sertifikater ble fornyet i år, og to av sertifikatene ble tildelt for første gang. Totalt finnes det nå tretten ISO-sertifikat blant Peabs byggedivisjoner og industrivirksomheter.
 • En stor satsning på arbeidsmiljø ble gjennomført i hele virksomheten i løpet av året.
 • To av Peabs byggeprosjekter ble utvalgt til å delta i et pilotprosjekt for å utvikle en svensk manual for BREEAM, et bærekraftighetssertifiseringssystem for bygninger. Alt i alt kommer fire prosjekter til å delta i pilotprosjektet.
 • Peab Anlegg gikk inn i et pilotprosjekt for å utvikle en svensk versjon av CEEQUAL, et bærekraftighetssertifiseringssystem for mark- og anleggsprosjekt.
 • Peab etablerte et bærekraftighetsråd som arbeider strategisk med bærekraftighetsmessige utfordringer.
 • Peab iverksatte et strategisk arbeid med interessentdialoger om bærekraftighet, og gjennom­førte en vesentlighetsanalyse.
 • Bærekraftighetsrådet utarbeidet åtte overordnede retninger innen bærekraftighet. Retnin­gene var blant annet basert på vesentlighetsanalysen, og ble stadfestet blant ledelsen.
 • Peab innførte en ny sponsorpolicy med fokus på samfunnsnytte, samfunnsutvikling og sosialt engasjement.

Priser og utmerkelser 2012:

 • Peabskolene i Solna og Upplands Väsby ble kvalitetsmerket som bransjeanbefalte skoler av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). (Skolene i Ängelholm og Malmö ble kvalitetsmerket i 2011).
 • Projektet Tervapääskynen i Helsingfors, Finland, fikk utmerkelsen "Hållbart Stenhus 2012", en årlig utmerkelse fra et råd som består av seks av bransjens samarbeidsvirksomheter.
 • Peabskolen fikk både gull og sølv i Skånes yrkesmesterskap for bygningstrearbeidere.
 • Peabs asfaltlag i Oppland har som ett av tre asfaltlag blitt kåret til beste asfaltlag 2012 av Statens Vegvesen.
 • Planleggings- och byggenemnda i S:t Karins i Finland delte ut prisen for årets bygge­projekt 2012 til finske Peab Bostad for seniorhus.
 • Peabs arbeidsgruppe på Høyskolen i Oslo fikk to utmerkelser for SHA-arbeidet (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) av byggherren Statsbygg, som utfører inspeksjoner på arbeidsplassene sine to ganger i året. Det første halvåret fikk Peab diplom, som er den nest høyeste utmerkelsen. Det andre halvåret fikk Peab Gullhjelmen, som er den høyeste utmerkelsen for SHA-arbeid.
 • Peabs prosjekt Mandolinen i Åkersberga utenfor Stockholm fikk boligbransjens høyeste NKI (Nöjd Kund Index – kundefornøydhetsindeks) for 2012.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia